ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
29/01/2012 Hundred Years' War [en] การออกเสียงคำว่า Hundred Years' War คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/01/2012 Bras d' or [en] การออกเสียงคำว่า Bras d' or คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/01/2012 not [en] การออกเสียงคำว่า not คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/01/2012 got [en] การออกเสียงคำว่า got คะแนนโหวต 2 คะแนน
07/08/2009 glacier [en] การออกเสียงคำว่า glacier คะแนนโหวต 1 คะแนน
07/08/2009 luger [en] การออกเสียงคำว่า luger คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2009 glycogenolysis [en] การออกเสียงคำว่า glycogenolysis คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2009 volatile [en] การออกเสียงคำว่า volatile คะแนนโหวต 1 คะแนน
07/08/2009 empowerment [en] การออกเสียงคำว่า empowerment คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2009 figurehead [en] การออกเสียงคำว่า figurehead คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2009 Dartmouth [en] การออกเสียงคำว่า Dartmouth คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2009 output [en] การออกเสียงคำว่า output คะแนนโหวต 1 คะแนน
07/08/2009 tourist [en] การออกเสียงคำว่า tourist คะแนนโหวต 4 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/08/2009 Armenia [en] การออกเสียงคำว่า Armenia คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2009 acrobatics [en] การออกเสียงคำว่า acrobatics คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2009 adipose [en] การออกเสียงคำว่า adipose คะแนนโหวต 0 คะแนน