ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
29/01/2012 Hundred Years' War [en] Hundred Years' War การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/01/2012 Bras d' or [en] Bras d' or การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/01/2012 not [en] not การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/01/2012 got [en] got การออกเสียง 2คะแนนโหวต
07/08/2009 glacier [en] glacier การออกเสียง 1คะแนนโหวต
07/08/2009 luger [en] luger การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2009 glycogenolysis [en] glycogenolysis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2009 volatile [en] volatile การออกเสียง 1คะแนนโหวต
07/08/2009 empowerment [en] empowerment การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2009 figurehead [en] figurehead การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2009 Dartmouth [en] Dartmouth การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2009 output [en] output การออกเสียง 1คะแนนโหวต
07/08/2009 tourist [en] tourist การออกเสียง 4คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/08/2009 Armenia [en] Armenia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2009 acrobatics [en] acrobatics การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2009 adipose [en] adipose การออกเสียง 0คะแนนโหวต