ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
15/07/2009 ecumene [en] การออกเสียงคำว่า ecumene คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2009 kwanza [sw] การออกเสียงคำว่า kwanza คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2009 Cyalume [en] การออกเสียงคำว่า Cyalume คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2009 martensite [en] การออกเสียงคำว่า martensite คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2009 Sophronia [en] การออกเสียงคำว่า Sophronia คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2009 obtunded [en] การออกเสียงคำว่า obtunded คะแนนโหวต 0 คะแนน