ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
20/09/2009 dulcimer [en] การออกเสียง : dulcimer 1 โหวต
20/09/2009 frosty [en] การออกเสียง : frosty 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด