ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
21/06/2014 Şıkıdım [tr] การออกเสียงคำว่า Şıkıdım คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/06/2014 bombalı saldırı [tr] การออกเสียงคำว่า bombalı saldırı คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/06/2014 Neyin var? [tr] การออกเสียงคำว่า Neyin var? คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 Yahya Kemal BEYATLI [tr] การออกเสียงคำว่า Yahya Kemal BEYATLI คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/10/2012 Gandhi Kemal [tr] การออกเสียงคำว่า Gandhi Kemal คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/10/2012 Adnan Oktar [tr] การออกเสียงคำว่า Adnan Oktar คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/10/2012 Recep AKDAĞ [tr] การออกเสียงคำว่า Recep AKDAĞ คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/10/2012 Mustafa Kemal Atatürk [tr] การออกเสียงคำว่า Mustafa Kemal Atatürk คะแนนโหวต 7 คะแนน
02/10/2012 Sercan [tr] การออกเสียงคำว่า Sercan คะแนนโหวต 1 คะแนน
02/10/2012 demir leblebi [tr] การออกเสียงคำว่า demir leblebi คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/10/2012 gitmişmişiz [tr] การออกเสียงคำว่า gitmişmişiz คะแนนโหวต 0 คะแนน