ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
14/07/2018 Klampe [da] การออกเสียง : Klampe 0 โหวต
14/07/2018 sømpistol [da] การออกเสียง : sømpistol 0 โหวต
14/07/2018 jordegern [da] การออกเสียง : jordegern 0 โหวต
14/07/2018 vidneudsagn [da] การออกเสียง : vidneudsagn 0 โหวต
14/07/2018 Shiraz [da] การออกเสียง : Shiraz 0 โหวต
14/07/2018 uvennen [da] การออกเสียง : uvennen 0 โหวต
14/07/2018 gaffelstabler [da] การออกเสียง : gaffelstabler 0 โหวต
14/07/2018 akvareller [da] การออกเสียง : akvareller 0 โหวต
14/07/2018 indbæres [da] การออกเสียง : indbæres 0 โหวต
14/07/2018 at rive [da] การออกเสียง : at rive 0 โหวต
14/07/2018 tyre [da] การออกเสียง : tyre 0 โหวต
14/07/2018 At byde - bød - budt [da] การออกเสียง : At byde - bød - budt 0 โหวต
14/07/2018 At flyde - flød - flydt [da] การออกเสียง : At flyde - flød - flydt 0 โหวต
14/07/2018 At bære - bar - båret [da] การออกเสียง : At bære - bar - båret 0 โหวต
14/07/2018 pomegranate [da] การออกเสียง : pomegranate 0 โหวต
14/07/2018 Seiding [da] การออกเสียง : Seiding 0 โหวต
14/07/2018 lamelsliber [da] การออกเสียง : lamelsliber 0 โหวต
14/07/2018 tyrene [da] การออกเสียง : tyrene 0 โหวต
14/07/2018 Denmark [da] การออกเสียง : Denmark 0 โหวต
14/07/2018 Birge [da] การออกเสียง : Birge 0 โหวต
14/07/2018 jeg har fnyst [da] การออกเสียง : jeg har fnyst 0 โหวต
14/07/2018 skankerne [da] การออกเสียง : skankerne 0 โหวต
14/07/2018 udførlige [da] การออกเสียง : udførlige 0 โหวต
14/07/2018 cigaretskodder [da] การออกเสียง : cigaretskodder 0 โหวต
14/07/2018 gennemsnitlige antal [da] การออกเสียง : gennemsnitlige antal 0 โหวต
14/07/2018 sås [da] การออกเสียง : sås 0 โหวต
14/07/2018 homeostatisk [da] การออกเสียง : homeostatisk 0 โหวต
14/07/2018 åren - årer - årene [da] การออกเสียง : åren - årer - årene 0 โหวต
14/07/2018 forgående [da] การออกเสียง : forgående 0 โหวต
14/07/2018 henkastet [da] การออกเสียง : henkastet 0 โหวต