ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/02/2018 påfugleblomst [da] การออกเสียงคำว่า påfugleblomst คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/02/2018 bjergen [da] การออกเสียงคำว่า bjergen คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/02/2018 indslag [da] การออกเสียงคำว่า indslag คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2018 behandsket [da] การออกเสียงคำว่า behandsket คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2018 fraskriver sig [da] การออกเสียงคำว่า fraskriver sig คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2018 nødvendigheden [da] การออกเสียงคำว่า nødvendigheden คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2018 modermælkserstatning [da] การออกเสียงคำว่า modermælkserstatning คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2018 hindbærsnitte [da] การออกเสียงคำว่า hindbærsnitte คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2018 trykluft [da] การออกเสียงคำว่า trykluft คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2018 hindbærsnitter [da] การออกเสียงคำว่า hindbærsnitter คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2018 hestehvisker [da] การออกเสียงคำว่า hestehvisker คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2018 pølsemix [da] การออกเสียงคำว่า pølsemix คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2018 højtryksrenser [da] การออกเสียงคำว่า højtryksrenser คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2018 dingo [da] การออกเสียงคำว่า dingo คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2018 kongevand [da] การออกเสียงคำว่า kongevand คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2018 pølseret [da] การออกเสียงคำว่า pølseret คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2018 pølsefingre [da] การออกเสียงคำว่า pølsefingre คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2018 pølseskind [da] การออกเสียงคำว่า pølseskind คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2018 pølsevogne [da] การออกเสียงคำว่า pølsevogne คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2018 pølsefinger [da] การออกเสียงคำว่า pølsefinger คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2018 pølsesnak [da] การออกเสียงคำว่า pølsesnak คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2018 splejs [da] การออกเสียงคำว่า splejs คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2018 missekat [da] การออกเสียงคำว่า missekat คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2018 tissetrold [da] การออกเสียงคำว่า tissetrold คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2018 allofon [da] การออกเสียงคำว่า allofon คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2018 abekattestreg [da] การออกเสียงคำว่า abekattestreg คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2018 nervesammenbrudet [da] การออกเสียงคำว่า nervesammenbrudet คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2018 splejset [da] การออกเสียงคำว่า splejset คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2018 dommedag [da] การออกเสียงคำว่า dommedag คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2018 dommedagsprofeti [da] การออกเสียงคำว่า dommedagsprofeti คะแนนโหวต 0 คะแนน