ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/02/2018 påfugleblomst [da] การออกเสียง : påfugleblomst 0 โหวต
05/02/2018 bjergen [da] การออกเสียง : bjergen 0 โหวต
05/02/2018 indslag [da] การออกเสียง : indslag 0 โหวต
22/01/2018 behandsket [da] การออกเสียง : behandsket 0 โหวต
22/01/2018 fraskriver sig [da] การออกเสียง : fraskriver sig 0 โหวต
22/01/2018 nødvendigheden [da] การออกเสียง : nødvendigheden 0 โหวต
22/01/2018 modermælkserstatning [da] การออกเสียง : modermælkserstatning 0 โหวต
22/01/2018 hindbærsnitte [da] การออกเสียง : hindbærsnitte 0 โหวต
22/01/2018 trykluft [da] การออกเสียง : trykluft 0 โหวต
22/01/2018 hindbærsnitter [da] การออกเสียง : hindbærsnitter 0 โหวต
22/01/2018 hestehvisker [da] การออกเสียง : hestehvisker 1 โหวต
22/01/2018 pølsemix [da] การออกเสียง : pølsemix 0 โหวต
22/01/2018 højtryksrenser [da] การออกเสียง : højtryksrenser 0 โหวต
22/01/2018 dingo [da] การออกเสียง : dingo 0 โหวต
22/01/2018 kongevand [da] การออกเสียง : kongevand 0 โหวต
22/01/2018 pølseret [da] การออกเสียง : pølseret 0 โหวต
22/01/2018 pølsefingre [da] การออกเสียง : pølsefingre 0 โหวต
22/01/2018 pølseskind [da] การออกเสียง : pølseskind 0 โหวต
22/01/2018 pølsevogne [da] การออกเสียง : pølsevogne 0 โหวต
22/01/2018 pølsefinger [da] การออกเสียง : pølsefinger 0 โหวต
22/01/2018 pølsesnak [da] การออกเสียง : pølsesnak 0 โหวต
22/01/2018 splejs [da] การออกเสียง : splejs 0 โหวต
22/01/2018 missekat [da] การออกเสียง : missekat 0 โหวต
22/01/2018 tissetrold [da] การออกเสียง : tissetrold 0 โหวต
22/01/2018 allofon [da] การออกเสียง : allofon 0 โหวต
22/01/2018 abekattestreg [da] การออกเสียง : abekattestreg 0 โหวต
22/01/2018 nervesammenbrudet [da] การออกเสียง : nervesammenbrudet 0 โหวต
22/01/2018 splejset [da] การออกเสียง : splejset 0 โหวต
22/01/2018 dommedag [da] การออกเสียง : dommedag 0 โหวต
22/01/2018 dommedagsprofeti [da] การออกเสียง : dommedagsprofeti 0 โหวต