ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/03/2013 scratch [en] การออกเสียงคำว่า scratch คะแนนโหวต 1 คะแนน
30/03/2013 tuneless [en] การออกเสียงคำว่า tuneless คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/03/2013 square [en] การออกเสียงคำว่า square คะแนนโหวต 7 คะแนน
30/03/2013 primary school [en] การออกเสียงคำว่า primary school คะแนนโหวต 1 คะแนน
30/03/2013 antidisestablishmentarianism [en] การออกเสียงคำว่า antidisestablishmentarianism คะแนนโหวต 0 คะแนน