ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
07/07/2009 rabii [ilo] rabii การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 buringetnget [ilo] buringetnget การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 bakes [ilo] bakes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 bangabanga [ilo] bangabanga การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 bayyek [ilo] bayyek การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 baket [ilo] baket การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 buaya [ilo] buaya การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 bagtit [ilo] bagtit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 bisukol [ilo] bisukol การออกเสียง 0คะแนนโหวต