ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/07/2009 rabii [ilo] การออกเสียงคำว่า rabii คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 buringetnget [ilo] การออกเสียงคำว่า buringetnget คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 bakes [ilo] การออกเสียงคำว่า bakes คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 bangabanga [ilo] การออกเสียงคำว่า bangabanga คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 bayyek [ilo] การออกเสียงคำว่า bayyek คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 baket [ilo] การออกเสียงคำว่า baket คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 buaya [ilo] การออกเสียงคำว่า buaya คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 bagtit [ilo] การออกเสียงคำว่า bagtit คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 bisukol [ilo] การออกเสียงคำว่า bisukol คะแนนโหวต 0 คะแนน