ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
01/08/2012 prisengracht [nl] การออกเสียงคำว่า prisengracht คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/07/2012 commissie [nl] การออกเสียงคำว่า commissie คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/07/2012 kruipbraam [nl] การออกเสียงคำว่า kruipbraam คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/07/2012 navorser [nl] การออกเสียงคำว่า navorser คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/07/2012 rondbanjeren [nl] การออกเสียงคำว่า rondbanjeren คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/07/2012 doolhof [nl] การออกเสียงคำว่า doolhof คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/07/2012 karmijn [nl] การออกเสียงคำว่า karmijn คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/07/2012 prospectus [nl] การออกเสียงคำว่า prospectus คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/07/2012 faculteitsgebouwen [nl] การออกเสียงคำว่า faculteitsgebouwen คะแนนโหวต -1 คะแนน
16/07/2012 brandpunt [nl] การออกเสียงคำว่า brandpunt คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2012 regelnummer [nl] การออกเสียงคำว่า regelnummer คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/07/2012 charme [nl] การออกเสียงคำว่า charme คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/07/2012 mystiek [nl] การออกเสียงคำว่า mystiek คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/07/2012 draait [nl] การออกเสียงคำว่า draait คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/07/2012 beignets [nl] การออกเสียงคำว่า beignets คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2012 Maaske [nl] การออกเสียงคำว่า Maaske คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2012 Geesje [nl] การออกเสียงคำว่า Geesje คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2012 Treurniet [nl] การออกเสียงคำว่า Treurniet คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/07/2012 critici [nl] การออกเสียงคำว่า critici คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/07/2012 cyste [nl] การออกเสียงคำว่า cyste คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/07/2012 lunchroom [nl] การออกเสียงคำว่า lunchroom คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/07/2012 export [nl] การออกเสียงคำว่า export คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/06/2012 consumptiegoederen [nl] การออกเสียงคำว่า consumptiegoederen คะแนนโหวต -1 คะแนน
30/06/2012 zwangerschapsonderbreking [nl] การออกเสียงคำว่า zwangerschapsonderbreking คะแนนโหวต -2 คะแนน
30/06/2012 jenaplanschool [nl] การออกเสียงคำว่า jenaplanschool คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/06/2012 pseudowetenschappelijk [nl] การออกเสียงคำว่า pseudowetenschappelijk คะแนนโหวต -2 คะแนน
30/06/2012 achterbaks [nl] การออกเสียงคำว่า achterbaks คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/06/2012 afspreken [nl] การออกเสียงคำว่า afspreken คะแนนโหวต -1 คะแนน
30/06/2012 invullen [nl] การออกเสียงคำว่า invullen คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/06/2012 weggaan [nl] การออกเสียงคำว่า weggaan คะแนนโหวต 0 คะแนน