ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
01/08/2012 prisengracht [nl] prisengracht การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/07/2012 commissie [nl] commissie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2012 kruipbraam [nl] kruipbraam การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2012 navorser [nl] navorser การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2012 rondbanjeren [nl] rondbanjeren การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2012 doolhof [nl] doolhof การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/07/2012 karmijn [nl] karmijn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2012 prospectus [nl] prospectus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2012 faculteitsgebouwen [nl] faculteitsgebouwen การออกเสียง -1คะแนนโหวต
16/07/2012 brandpunt [nl] brandpunt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2012 regelnummer [nl] regelnummer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/07/2012 charme [nl] charme การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/07/2012 mystiek [nl] mystiek การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2012 draait [nl] draait การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/07/2012 beignets [nl] beignets การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2012 Maaske [nl] Maaske การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2012 Geesje [nl] Geesje การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2012 Treurniet [nl] Treurniet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/07/2012 critici [nl] critici การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/07/2012 cyste [nl] cyste การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/07/2012 lunchroom [nl] lunchroom การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/07/2012 export [nl] export การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/06/2012 consumptiegoederen [nl] consumptiegoederen การออกเสียง -1คะแนนโหวต
30/06/2012 zwangerschapsonderbreking [nl] zwangerschapsonderbreking การออกเสียง -2คะแนนโหวต
30/06/2012 jenaplanschool [nl] jenaplanschool การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/06/2012 pseudowetenschappelijk [nl] pseudowetenschappelijk การออกเสียง -2คะแนนโหวต
30/06/2012 achterbaks [nl] achterbaks การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/06/2012 afspreken [nl] afspreken การออกเสียง -1คะแนนโหวต
30/06/2012 invullen [nl] invullen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/06/2012 weggaan [nl] weggaan การออกเสียง 0คะแนนโหวต