ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
17/01/2011 Hewlett-Packard [en] Hewlett-Packard การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/01/2011 Suso [tl] Suso การออกเสียง 0คะแนนโหวต