ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/01/2011 Hewlett-Packard [en] การออกเสียงคำว่า Hewlett-Packard คะแนนโหวต 1 คะแนน
17/01/2011 Suso [tl] การออกเสียงคำว่า Suso คะแนนโหวต 0 คะแนน