ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ วลี ฟังเสียง รายการโหวต
03/02/2019 sdělovací prostředky [cs] การออกเสียง : sdělovací prostředky 0 โหวต