ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
14/05/2017 kozubek [cs] การออกเสียงคำว่า kozubek คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/05/2017 klepátko [cs] การออกเสียงคำว่า klepátko คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/05/2017 organizovaný [cs] การออกเสียงคำว่า organizovaný คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/05/2017 ekologičtější [cs] การออกเสียงคำว่า ekologičtější คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/05/2017 zpětný [cs] การออกเสียงคำว่า zpětný คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/05/2017 malinký [cs] การออกเสียงคำว่า malinký คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/05/2017 charakteristický [cs] การออกเสียงคำว่า charakteristický คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/05/2017 nejekologičtější [cs] การออกเสียงคำว่า nejekologičtější คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2012 ochlupení [cs] การออกเสียงคำว่า ochlupení คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2012 pocákat [cs] การออกเสียงคำว่า pocákat คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2012 palačinky [cs] การออกเสียงคำว่า palačinky คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2012 popis [cs] การออกเสียงคำว่า popis คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2012 jeřáb [cs] การออกเสียงคำว่า jeřáb คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2012 přání [cs] การออกเสียงคำว่า přání คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2012 páteř [cs] การออกเสียงคำว่า páteř คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/10/2012 žaludek [cs] การออกเสียงคำว่า žaludek คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2012 vlčí mák [cs] การออกเสียงคำว่า vlčí mák คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2012 základy [cs] การออกเสียงคำว่า základy คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2012 předkrm [cs] การออกเสียงคำว่า předkrm คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2012 razítkový polštářek [cs] การออกเสียงคำว่า razítkový polštářek คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2012 průvod [cs] การออกเสียงคำว่า průvod คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2012 popelník [cs] การออกเสียงคำว่า popelník คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2012 vývrtka [cs] การออกเสียงคำว่า vývrtka คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2012 holka [cs] การออกเสียงคำว่า holka คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2012 stonek [cs] การออกเสียงคำว่า stonek คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2012 sedmikráska [cs] การออกเสียงคำว่า sedmikráska คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2012 kolibřík [cs] การออกเสียงคำว่า kolibřík คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2012 recepční [cs] การออกเสียงคำว่า recepční คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2012 dřez [cs] การออกเสียงคำว่า dřez คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2012 pyžamo [cs] การออกเสียงคำว่า pyžamo คะแนนโหวต 0 คะแนน