ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
03/02/2019 sdělovací prostředky [cs] การออกเสียง : sdělovací prostředky 0 โหวต
03/02/2019 po jednom [cs] การออกเสียง : po jednom 0 โหวต
14/05/2017 kozubek [cs] การออกเสียง : kozubek 0 โหวต
14/05/2017 klepátko [cs] การออกเสียง : klepátko 0 โหวต
14/05/2017 organizovaný [cs] การออกเสียง : organizovaný 0 โหวต
14/05/2017 ekologičtější [cs] การออกเสียง : ekologičtější 0 โหวต
14/05/2017 zpětný [cs] การออกเสียง : zpětný 0 โหวต
14/05/2017 malinký [cs] การออกเสียง : malinký 0 โหวต
14/05/2017 charakteristický [cs] การออกเสียง : charakteristický 0 โหวต
14/05/2017 nejekologičtější [cs] การออกเสียง : nejekologičtější 0 โหวต
21/10/2012 ochlupení [cs] การออกเสียง : ochlupení 0 โหวต
21/10/2012 pocákat [cs] การออกเสียง : pocákat 0 โหวต
21/10/2012 palačinky [cs] การออกเสียง : palačinky 0 โหวต
21/10/2012 popis [cs] การออกเสียง : popis 0 โหวต
21/10/2012 jeřáb [cs] การออกเสียง : jeřáb 0 โหวต
21/10/2012 přání [cs] การออกเสียง : přání 0 โหวต
21/10/2012 páteř [cs] การออกเสียง : páteř 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/10/2012 žaludek [cs] การออกเสียง : žaludek 0 โหวต
21/10/2012 vlčí mák [cs] การออกเสียง : vlčí mák 0 โหวต
21/10/2012 základy [cs] การออกเสียง : základy 0 โหวต
21/10/2012 předkrm [cs] การออกเสียง : předkrm 0 โหวต
21/10/2012 razítkový polštářek [cs] การออกเสียง : razítkový polštářek 0 โหวต
21/10/2012 průvod [cs] การออกเสียง : průvod 0 โหวต
21/10/2012 popelník [cs] การออกเสียง : popelník 0 โหวต
21/10/2012 vývrtka [cs] การออกเสียง : vývrtka 0 โหวต
21/10/2012 holka [cs] การออกเสียง : holka 0 โหวต
21/10/2012 stonek [cs] การออกเสียง : stonek 0 โหวต
21/10/2012 sedmikráska [cs] การออกเสียง : sedmikráska 0 โหวต
21/10/2012 kolibřík [cs] การออกเสียง : kolibřík 0 โหวต
21/10/2012 recepční [cs] การออกเสียง : recepční 0 โหวต