ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
21/10/2012 ochlupení [cs] ochlupení การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2012 pocákat [cs] pocákat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2012 palačinky [cs] palačinky การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2012 popis [cs] popis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2012 jeřáb [cs] jeřáb การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2012 přání [cs] přání การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2012 páteř [cs] páteř การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/10/2012 žaludek [cs] žaludek การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2012 vlčí mák [cs] vlčí mák การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2012 základy [cs] základy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2012 předkrm [cs] předkrm การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2012 razítkový polštářek [cs] razítkový polštářek การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2012 průvod [cs] průvod การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2012 popelník [cs] popelník การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2012 vývrtka [cs] vývrtka การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2012 holka [cs] holka การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2012 stonek [cs] stonek การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2012 sedmikráska [cs] sedmikráska การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2012 kolibřík [cs] kolibřík การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2012 recepční [cs] recepční การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2012 dřez [cs] dřez การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2012 pyžamo [cs] pyžamo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2012 listonoš [cs] listonoš การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2012 důsledný [cs] důsledný การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2012 zirkonium [cs] zirkonium การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2012 slunečník [cs] slunečník การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2012 vystudovat [cs] vystudovat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2012 Josef Špaček [cs] Josef Špaček การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2012 rozhodčí [cs] rozhodčí การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2012 olůvko [cs] olůvko การออกเสียง 0คะแนนโหวต