ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
08/02/2012 Aquaphor [en] การออกเสียงคำว่า Aquaphor คะแนนโหวต 0 คะแนน