ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
08/02/2012 Aquaphor [en] การออกเสียง : Aquaphor 0 โหวต