ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
26/02/2015 gespecialiseerd [nl] gespecialiseerd การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/02/2015 energiezekerheid [nl] energiezekerheid การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/02/2015 vrouwtjesuil [nl] vrouwtjesuil การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/02/2015 Huub Duyn [nl] Huub Duyn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2014 sanneke [nl] sanneke การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2014 celibaat [nl] celibaat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2014 pauselijk [nl] pauselijk การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2014 kooktoestel [nl] kooktoestel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/12/2013 beroepsprofiel [nl] beroepsprofiel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/12/2013 rotje [nl] rotje การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/12/2013 consumentenservice [nl] consumentenservice การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/12/2013 looneis [nl] looneis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/12/2013 telkens als [nl] telkens als การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/12/2013 wat betreft [nl] wat betreft การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/12/2013 skilerares [nl] skilerares การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/12/2013 sojalecithine [nl] sojalecithine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/12/2013 beschouwen als [nl] beschouwen als การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/12/2013 inkomensklasse [nl] inkomensklasse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/12/2013 zijn uiterste best doen [nl] zijn uiterste best doen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2012 oudshoorn [nl] oudshoorn การออกเสียง -1คะแนนโหวต
30/07/2012 Schoorel [nl] Schoorel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2012 Van Schothorst [nl] Van Schothorst การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2012 Rasphuis [nl] Rasphuis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2012 koninginnepage [nl] koninginnepage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2012 tree [nl] tree การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2012 Douwe Fokkema [nl] Douwe Fokkema การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2012 gelieve [nl] gelieve การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2012 Tjeerd Veenhoven [nl] Tjeerd Veenhoven การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/03/2012 grondgebied [nl] grondgebied การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/02/2012 plaatsje [nl] plaatsje การออกเสียง 0คะแนนโหวต