ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
05/04/2008 debit [en] debit การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/04/2008 debt [en] debt การออกเสียง -1คะแนนโหวต
05/04/2008 tsunami [en] tsunami การออกเสียง 1คะแนนโหวต
05/04/2008 license [en] license การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/04/2008 chat [en] chat การออกเสียง 1คะแนนโหวต
05/04/2008 online [en] online การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/04/2008 search [en] search การออกเสียง 1คะแนนโหวต
05/04/2008 easy [en] easy การออกเสียง 5คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/04/2008 many [en] many การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/04/2008 lady [en] lady การออกเสียง 1คะแนนโหวต
05/04/2008 all [en] all การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/04/2008 yourself [en] yourself การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/04/2008 Ruby [en] Ruby การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/04/2008 Starbucks [en] Starbucks การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/04/2008 apricot [en] apricot การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/04/2008 Nebuchadnezzar [en] Nebuchadnezzar การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด