ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/04/2008 debit [en] การออกเสียงคำว่า debit คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/04/2008 debt [en] การออกเสียงคำว่า debt คะแนนโหวต -1 คะแนน
05/04/2008 tsunami [en] การออกเสียงคำว่า tsunami คะแนนโหวต 1 คะแนน
05/04/2008 license [en] การออกเสียงคำว่า license คะแนนโหวต 4 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/04/2008 chat [en] การออกเสียงคำว่า chat คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/04/2008 online [en] การออกเสียงคำว่า online คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/04/2008 search [en] การออกเสียงคำว่า search คะแนนโหวต 3 คะแนน
05/04/2008 easy [en] การออกเสียงคำว่า easy คะแนนโหวต 5 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/04/2008 many [en] การออกเสียงคำว่า many คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/04/2008 lady [en] การออกเสียงคำว่า lady คะแนนโหวต 1 คะแนน
05/04/2008 all [en] การออกเสียงคำว่า all คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/04/2008 yourself [en] การออกเสียงคำว่า yourself คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/04/2008 Ruby [en] การออกเสียงคำว่า Ruby คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/04/2008 Starbucks [en] การออกเสียงคำว่า Starbucks คะแนนโหวต -1 คะแนน
05/04/2008 apricot [en] การออกเสียงคำว่า apricot คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/04/2008 Nebuchadnezzar [en] การออกเสียงคำว่า Nebuchadnezzar คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด