ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/04/2008 debit [en] การออกเสียง : debit 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/04/2008 tsunami [en] การออกเสียง : tsunami 1 โหวต
05/04/2008 license [en] การออกเสียง : license 4 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/04/2008 chat [en] การออกเสียง : chat 0 โหวต
05/04/2008 online [en] การออกเสียง : online 0 โหวต
05/04/2008 search [en] การออกเสียง : search 4 โหวต
05/04/2008 easy [en] การออกเสียง : easy 5 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/04/2008 many [en] การออกเสียง : many 1 โหวต
05/04/2008 lady [en] การออกเสียง : lady 1 โหวต
05/04/2008 all [en] การออกเสียง : all 0 โหวต
05/04/2008 yourself [en] การออกเสียง : yourself 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/04/2008 Ruby [en] การออกเสียง : Ruby 0 โหวต
05/04/2008 Starbucks [en] การออกเสียง : Starbucks -1 โหวต
05/04/2008 apricot [en] การออกเสียง : apricot 0 โหวต
05/04/2008 Nebuchadnezzar [en] การออกเสียง : Nebuchadnezzar 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด