ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
15/01/2011 flebográfico [pt] flebográfico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2011 flebectopia [pt] flebectopia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2011 flebeurisma [pt] flebeurisma การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2011 flébil [pt] flébil การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2011 flebina [pt] flebina การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2011 flebítico [pt] flebítico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2011 flebocimênico [pt] flebocimênico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2011 flebectasia [pt] flebectasia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2011 flebectomia [pt] flebectomia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2011 flébico [pt] flébico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2011 fitomonadino [pt] fitomonadino การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/01/2011 Paulo Ferreira [pt] Paulo Ferreira การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2011 Ricardo Carvalho [pt] Ricardo Carvalho การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2011 Luis Figo [pt] Luis Figo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2011 fitonímia [pt] fitonímia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2011 fitonose [pt] fitonose การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2011 fitolitológico [pt] fitolitológico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2011 fitônomo [pt] fitônomo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2011 fitolitologia [pt] fitolitologia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2011 fitonômico [pt] fitonômico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2011 fitolacáceas [pt] fitolacáceas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2011 fitognosia [pt] fitognosia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2011 fitolacáceo [pt] fitolacáceo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2011 fitognomônico [pt] fitognomônico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2011 fitognomônica [pt] fitognomônica การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2011 fitográfico [pt] fitográfico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2011 fitonomia [pt] fitonomia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2011 fitoplâncton [pt] fitoplâncton การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2011 fitoquímico [pt] fitoquímico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2011 fitógrafo [pt] fitógrafo การออกเสียง 0คะแนนโหวต