ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
15/01/2011 flebográfico [pt] การออกเสียงคำว่า flebográfico คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/01/2011 flebectopia [pt] การออกเสียงคำว่า flebectopia คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/01/2011 flebeurisma [pt] การออกเสียงคำว่า flebeurisma คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/01/2011 flébil [pt] การออกเสียงคำว่า flébil คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/01/2011 flebina [pt] การออกเสียงคำว่า flebina คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/01/2011 flebítico [pt] การออกเสียงคำว่า flebítico คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/01/2011 flebocimênico [pt] การออกเสียงคำว่า flebocimênico คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/01/2011 flebectasia [pt] การออกเสียงคำว่า flebectasia คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/01/2011 flebectomia [pt] การออกเสียงคำว่า flebectomia คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/01/2011 flébico [pt] การออกเสียงคำว่า flébico คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2011 fitomonadino [pt] การออกเสียงคำว่า fitomonadino คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/01/2011 Paulo Ferreira [pt] การออกเสียงคำว่า Paulo Ferreira คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2011 Ricardo Carvalho [pt] การออกเสียงคำว่า Ricardo Carvalho คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2011 Luis Figo [pt] การออกเสียงคำว่า Luis Figo คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2011 fitonímia [pt] การออกเสียงคำว่า fitonímia คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2011 fitonose [pt] การออกเสียงคำว่า fitonose คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2011 fitolitológico [pt] การออกเสียงคำว่า fitolitológico คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2011 fitônomo [pt] การออกเสียงคำว่า fitônomo คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2011 fitolitologia [pt] การออกเสียงคำว่า fitolitologia คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2011 fitonômico [pt] การออกเสียงคำว่า fitonômico คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2011 fitolacáceas [pt] การออกเสียงคำว่า fitolacáceas คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2011 fitognosia [pt] การออกเสียงคำว่า fitognosia คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2011 fitolacáceo [pt] การออกเสียงคำว่า fitolacáceo คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2011 fitognomônico [pt] การออกเสียงคำว่า fitognomônico คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2011 fitognomônica [pt] การออกเสียงคำว่า fitognomônica คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2011 fitográfico [pt] การออกเสียงคำว่า fitográfico คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2011 fitonomia [pt] การออกเสียงคำว่า fitonomia คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2011 fitoplâncton [pt] การออกเสียงคำว่า fitoplâncton คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2011 fitoquímico [pt] การออกเสียงคำว่า fitoquímico คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2011 fitógrafo [pt] การออกเสียงคำว่า fitógrafo คะแนนโหวต 0 คะแนน