ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
15/01/2011 flebográfico [pt] การออกเสียง : flebográfico 0 โหวต
15/01/2011 flebectopia [pt] การออกเสียง : flebectopia 0 โหวต
15/01/2011 flebeurisma [pt] การออกเสียง : flebeurisma 0 โหวต
15/01/2011 flébil [pt] การออกเสียง : flébil 0 โหวต
15/01/2011 flebina [pt] การออกเสียง : flebina 0 โหวต
15/01/2011 flebítico [pt] การออกเสียง : flebítico 0 โหวต
15/01/2011 flebocimênico [pt] การออกเสียง : flebocimênico 0 โหวต
15/01/2011 flebectasia [pt] การออกเสียง : flebectasia 0 โหวต
15/01/2011 flebectomia [pt] การออกเสียง : flebectomia 0 โหวต
15/01/2011 flébico [pt] การออกเสียง : flébico 0 โหวต
13/01/2011 fitomonadino [pt] การออกเสียง : fitomonadino 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/01/2011 Paulo Ferreira [pt] การออกเสียง : Paulo Ferreira 0 โหวต
13/01/2011 Ricardo Carvalho [pt] การออกเสียง : Ricardo Carvalho 0 โหวต
13/01/2011 Luis Figo [pt] การออกเสียง : Luis Figo 0 โหวต
12/01/2011 fitonímia [pt] การออกเสียง : fitonímia 0 โหวต
12/01/2011 fitonose [pt] การออกเสียง : fitonose 0 โหวต
12/01/2011 fitolitológico [pt] การออกเสียง : fitolitológico 0 โหวต
12/01/2011 fitônomo [pt] การออกเสียง : fitônomo 0 โหวต
12/01/2011 fitolitologia [pt] การออกเสียง : fitolitologia 0 โหวต
12/01/2011 fitonômico [pt] การออกเสียง : fitonômico 0 โหวต
12/01/2011 fitolacáceas [pt] การออกเสียง : fitolacáceas 0 โหวต
12/01/2011 fitognosia [pt] การออกเสียง : fitognosia 0 โหวต
12/01/2011 fitolacáceo [pt] การออกเสียง : fitolacáceo 0 โหวต
12/01/2011 fitognomônico [pt] การออกเสียง : fitognomônico 0 โหวต
12/01/2011 fitognomônica [pt] การออกเสียง : fitognomônica 0 โหวต
12/01/2011 fitográfico [pt] การออกเสียง : fitográfico 0 โหวต
12/01/2011 fitonomia [pt] การออกเสียง : fitonomia 0 โหวต
12/01/2011 fitoplâncton [pt] การออกเสียง : fitoplâncton 0 โหวต
12/01/2011 fitoquímico [pt] การออกเสียง : fitoquímico 0 โหวต
12/01/2011 fitógrafo [pt] การออกเสียง : fitógrafo 0 โหวต