ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
29/11/2012 Pembroke [en] Pembroke การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 Worcester [en] Worcester การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 Suffolk [en] Suffolk การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 Rockland [en] Rockland การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 Billerica [en] Billerica การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 peridromophilia [en] peridromophilia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 Haverhill [en] Haverhill การออกเสียง 1คะแนนโหวต
29/11/2012 aunt [en] aunt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 often [en] often การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 Federal Reserve [en] Federal Reserve การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 federal [en] federal การออกเสียง -1คะแนนโหวต
29/11/2012 cacophony [en] cacophony การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 candidate [en] candidate การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 barbed wire [en] barbed wire การออกเสียง -1คะแนนโหวต
29/11/2012 ask [en] ask การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 Antarctic [en] Antarctic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 teacup [en] teacup การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 skew-whiff [en] skew-whiff การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 marry [en] marry การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 St Jude [en] St Jude การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 Ards [en] Ards การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 Warwick [en] Warwick การออกเสียง 1คะแนนโหวต
29/11/2012 calm [en] calm การออกเสียง 1คะแนนโหวต