ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
29/11/2012 Pembroke [en] การออกเสียงคำว่า Pembroke คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 Worcester [en] การออกเสียงคำว่า Worcester คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 Suffolk [en] การออกเสียงคำว่า Suffolk คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 Rockland [en] การออกเสียงคำว่า Rockland คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 Billerica [en] การออกเสียงคำว่า Billerica คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 peridromophilia [en] การออกเสียงคำว่า peridromophilia คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 Haverhill [en] การออกเสียงคำว่า Haverhill คะแนนโหวต 1 คะแนน
29/11/2012 aunt [en] การออกเสียงคำว่า aunt คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 often [en] การออกเสียงคำว่า often คะแนนโหวต -1 คะแนน
29/11/2012 Federal Reserve [en] การออกเสียงคำว่า Federal Reserve คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 federal [en] การออกเสียงคำว่า federal คะแนนโหวต -1 คะแนน
29/11/2012 cacophony [en] การออกเสียงคำว่า cacophony คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 candidate [en] การออกเสียงคำว่า candidate คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 barbed wire [en] การออกเสียงคำว่า barbed wire คะแนนโหวต -1 คะแนน
29/11/2012 ask [en] การออกเสียงคำว่า ask คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 Antarctic [en] การออกเสียงคำว่า Antarctic คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 teacup [en] การออกเสียงคำว่า teacup คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 skew-whiff [en] การออกเสียงคำว่า skew-whiff คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 marry [en] การออกเสียงคำว่า marry คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 St Jude [en] การออกเสียงคำว่า St Jude คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 Ards [en] การออกเสียงคำว่า Ards คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 Warwick [en] การออกเสียงคำว่า Warwick คะแนนโหวต 1 คะแนน
29/11/2012 calm [en] การออกเสียงคำว่า calm คะแนนโหวต 1 คะแนน