ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
29/11/2012 Honorificabilitudinitatibus [en] Honorificabilitudinitatibus การออกเสียง 1คะแนนโหวต
29/11/2012 supercalifragilisticexpialidocious [en] supercalifragilisticexpialidocious การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 vineyard [en] vineyard การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 captain [en] captain การออกเสียง -2คะแนนโหวต
29/11/2012 servility [en] servility การออกเสียง 1คะแนนโหวต
29/11/2012 ginormous [en] ginormous การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 crystallize [en] crystallize การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 Thomas Tomkins [en] Thomas Tomkins การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 Agnes Martin [en] Agnes Martin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 Baton Rouge [en] Baton Rouge การออกเสียง 1คะแนนโหวต
29/11/2012 acquiesce [en] acquiesce การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 Daniel Craig [en] Daniel Craig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 Eratosthenes [en] Eratosthenes การออกเสียง -1คะแนนโหวต
29/11/2012 prefer [en] prefer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 womanly [en] womanly การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 yachter [en] yachter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 you've [en] you've การออกเสียง -1คะแนนโหวต
29/11/2012 accordingly [en] accordingly การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 baccalaureate [en] baccalaureate การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 handsome [en] handsome การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 Richard Dawkins [en] Richard Dawkins การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 disaster [en] disaster การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 petrochemical [en] petrochemical การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 poopy [en] poopy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 default [en] default การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 enumerate [en] enumerate การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 spinach [en] spinach การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 duck [en] duck การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 superconductivity [en] superconductivity การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 disturbed [en] disturbed การออกเสียง 0คะแนนโหวต