ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
29/11/2012 Honorificabilitudinitatibus [en] การออกเสียงคำว่า Honorificabilitudinitatibus คะแนนโหวต 1 คะแนน
29/11/2012 supercalifragilisticexpialidocious [en] การออกเสียงคำว่า supercalifragilisticexpialidocious คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 vineyard [en] การออกเสียงคำว่า vineyard คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 captain [en] การออกเสียงคำว่า captain คะแนนโหวต -2 คะแนน
29/11/2012 servility [en] การออกเสียงคำว่า servility คะแนนโหวต 1 คะแนน
29/11/2012 ginormous [en] การออกเสียงคำว่า ginormous คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 crystallize [en] การออกเสียงคำว่า crystallize คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 Thomas Tomkins [en] การออกเสียงคำว่า Thomas Tomkins คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 Agnes Martin [en] การออกเสียงคำว่า Agnes Martin คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 Baton Rouge [en] การออกเสียงคำว่า Baton Rouge คะแนนโหวต 1 คะแนน
29/11/2012 acquiesce [en] การออกเสียงคำว่า acquiesce คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 Daniel Craig [en] การออกเสียงคำว่า Daniel Craig คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 Eratosthenes [en] การออกเสียงคำว่า Eratosthenes คะแนนโหวต -1 คะแนน
29/11/2012 prefer [en] การออกเสียงคำว่า prefer คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 womanly [en] การออกเสียงคำว่า womanly คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 yachter [en] การออกเสียงคำว่า yachter คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 you've [en] การออกเสียงคำว่า you've คะแนนโหวต -2 คะแนน
29/11/2012 accordingly [en] การออกเสียงคำว่า accordingly คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 baccalaureate [en] การออกเสียงคำว่า baccalaureate คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 handsome [en] การออกเสียงคำว่า handsome คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 Richard Dawkins [en] การออกเสียงคำว่า Richard Dawkins คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 disaster [en] การออกเสียงคำว่า disaster คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 petrochemical [en] การออกเสียงคำว่า petrochemical คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 poopy [en] การออกเสียงคำว่า poopy คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 default [en] การออกเสียงคำว่า default คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 enumerate [en] การออกเสียงคำว่า enumerate คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 spinach [en] การออกเสียงคำว่า spinach คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 duck [en] การออกเสียงคำว่า duck คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 superconductivity [en] การออกเสียงคำว่า superconductivity คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 disturbed [en] การออกเสียงคำว่า disturbed คะแนนโหวต 0 คะแนน