ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
11/01/2010 bochornoso [es] bochornoso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 descompuesto [es] descompuesto การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 aterido [es] aterido การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 entusiasmado [es] entusiasmado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 soflama [es] soflama การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 exaltación [es] exaltación การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 excitación [es] excitación การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 acaloro [es] acaloro การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 sofocación [es] sofocación การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 paroxismo [es] paroxismo การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/01/2010 insolación [es] insolación การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 Pero Pérez [es] Pero Pérez การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/01/2010 Juan Haldudo [es] Juan Haldudo การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/01/2010 Maese Nicolás [es] Maese Nicolás การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 Pedro Alonso [es] Pedro Alonso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 Teresa Panza [es] Teresa Panza การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 Sancho Panza [es] Sancho Panza การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 Don Quijote de la Mancha [es] Don Quijote de la Mancha การออกเสียง 5คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/01/2010 Sanchita Panza [es] Sanchita Panza การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/01/2010 Juan Pérez de Viedma [es] Juan Pérez de Viedma การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/01/2010 Clara de Viedma [es] Clara de Viedma การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/01/2010 Tomé Cecial [es] Tomé Cecial การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/01/2010 Quiteria la hermosa [es] Quiteria la hermosa การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/01/2010 Bolsa de Madrid [es] Bolsa de Madrid การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 Real Academia Española de la Lengua [es] Real Academia Española de la Lengua การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 americanismo [es] americanismo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 solanáceas [es] solanáceas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 espinoso [es] espinoso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 antiespasmódico [es] antiespasmódico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 soliloquio [es] soliloquio การออกเสียง 0คะแนนโหวต