ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
11/01/2010 descompuesto [es] การออกเสียงคำว่า descompuesto คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2010 aterido [es] การออกเสียงคำว่า aterido คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2010 entusiasmado [es] การออกเสียงคำว่า entusiasmado คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2010 soflama [es] การออกเสียงคำว่า soflama คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2010 exaltación [es] การออกเสียงคำว่า exaltación คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2010 excitación [es] การออกเสียงคำว่า excitación คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2010 acaloro [es] การออกเสียงคำว่า acaloro คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2010 sofocación [es] การออกเสียงคำว่า sofocación คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2010 paroxismo [es] การออกเสียงคำว่า paroxismo คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/01/2010 insolación [es] การออกเสียงคำว่า insolación คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2010 Pero Pérez [es] การออกเสียงคำว่า Pero Pérez คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/01/2010 Juan Haldudo [es] การออกเสียงคำว่า Juan Haldudo คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/01/2010 Maese Nicolás [es] การออกเสียงคำว่า Maese Nicolás คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2010 Pedro Alonso [es] การออกเสียงคำว่า Pedro Alonso คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2010 Teresa Panza [es] การออกเสียงคำว่า Teresa Panza คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2010 Sancho Panza [es] การออกเสียงคำว่า Sancho Panza คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2010 Don Quijote de la Mancha [es] การออกเสียงคำว่า Don Quijote de la Mancha คะแนนโหวต 5 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/01/2010 Sanchita Panza [es] การออกเสียงคำว่า Sanchita Panza คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/01/2010 Juan Pérez de Viedma [es] การออกเสียงคำว่า Juan Pérez de Viedma คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/01/2010 Clara de Viedma [es] การออกเสียงคำว่า Clara de Viedma คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/01/2010 Tomé Cecial [es] การออกเสียงคำว่า Tomé Cecial คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/01/2010 Quiteria la hermosa [es] การออกเสียงคำว่า Quiteria la hermosa คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/01/2010 Bolsa de Madrid [es] การออกเสียงคำว่า Bolsa de Madrid คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2010 Real Academia Española de la Lengua [es] การออกเสียงคำว่า Real Academia Española de la Lengua คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2010 americanismo [es] การออกเสียงคำว่า americanismo คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2010 solanáceas [es] การออกเสียงคำว่า solanáceas คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2010 espinoso [es] การออกเสียงคำว่า espinoso คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2010 antiespasmódico [es] การออกเสียงคำว่า antiespasmódico คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2010 soliloquio [es] การออกเสียงคำว่า soliloquio คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2010 coloquio [es] การออกเสียงคำว่า coloquio คะแนนโหวต 0 คะแนน