ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
12/12/2008 葡萄牙語 [zh] 葡萄牙語 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/12/2008 波蘭語 [zh] 波蘭語 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/12/2008 拉丁語 [zh] 拉丁語 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/12/2008 韓國語 [zh] 韓國語 การออกเสียง -1คะแนนโหวต
12/12/2008 日語 [zh] 日語 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/12/2008 芬蘭語 [zh] 芬蘭語 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/12/2008 夏威夷語 [zh] 夏威夷語 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/12/2008 德語 [zh] 德語 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/12/2008 人工 [zh] 人工 การออกเสียง 0คะแนนโหวต