ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/12/2008 葡萄牙語 [zh] การออกเสียงคำว่า 葡萄牙語 คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/12/2008 波蘭語 [zh] การออกเสียงคำว่า 波蘭語 คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/12/2008 拉丁語 [zh] การออกเสียงคำว่า 拉丁語 คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/12/2008 韓國語 [zh] การออกเสียงคำว่า 韓國語 คะแนนโหวต -1 คะแนน
12/12/2008 日語 [zh] การออกเสียงคำว่า 日語 คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/12/2008 芬蘭語 [zh] การออกเสียงคำว่า 芬蘭語 คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/12/2008 夏威夷語 [zh] การออกเสียงคำว่า 夏威夷語 คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/12/2008 德語 [zh] การออกเสียงคำว่า 德語 คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/12/2008 人工 [zh] การออกเสียงคำว่า 人工 คะแนนโหวต 0 คะแนน