ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
01/05/2010 científicas [pt] científicas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 mediunismo [pt] mediunismo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 mistificações [pt] mistificações การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 exatas [pt] exatas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 imperfeita [pt] imperfeita การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 puras [pt] puras การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 raciocínios [pt] raciocínios การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 lembremos [pt] lembremos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 morrerem [pt] morrerem การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 circos [pt] circos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 precursores [pt] precursores การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 receptáculo [pt] receptáculo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 alcançaremos [pt] alcançaremos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 consubstanciada [pt] consubstanciada การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 arrebatassem [pt] arrebatassem การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 orbes [pt] orbes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 impelindo [pt] impelindo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 dispensarem [pt] dispensarem การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 saberemos [pt] saberemos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 milenárias [pt] milenárias การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 altos [pt] altos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 renitente [pt] renitente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 metapsiquistas [pt] metapsiquistas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 ilações [pt] ilações การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 inevitáveis [pt] inevitáveis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 farsas [pt] farsas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 jazem [pt] jazem การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 pântanos [pt] pântanos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 mediúnicas [pt] mediúnicas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 fraudes [pt] fraudes การออกเสียง 0คะแนนโหวต