ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
01/05/2010 científicas [pt] การออกเสียงคำว่า científicas คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 mediunismo [pt] การออกเสียงคำว่า mediunismo คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 mistificações [pt] การออกเสียงคำว่า mistificações คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 exatas [pt] การออกเสียงคำว่า exatas คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 imperfeita [pt] การออกเสียงคำว่า imperfeita คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 puras [pt] การออกเสียงคำว่า puras คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 raciocínios [pt] การออกเสียงคำว่า raciocínios คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 lembremos [pt] การออกเสียงคำว่า lembremos คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 morrerem [pt] การออกเสียงคำว่า morrerem คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 circos [pt] การออกเสียงคำว่า circos คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 precursores [pt] การออกเสียงคำว่า precursores คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 receptáculo [pt] การออกเสียงคำว่า receptáculo คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 alcançaremos [pt] การออกเสียงคำว่า alcançaremos คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 consubstanciada [pt] การออกเสียงคำว่า consubstanciada คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 arrebatassem [pt] การออกเสียงคำว่า arrebatassem คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 orbes [pt] การออกเสียงคำว่า orbes คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 impelindo [pt] การออกเสียงคำว่า impelindo คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 dispensarem [pt] การออกเสียงคำว่า dispensarem คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 saberemos [pt] การออกเสียงคำว่า saberemos คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 milenárias [pt] การออกเสียงคำว่า milenárias คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 altos [pt] การออกเสียงคำว่า altos คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 renitente [pt] การออกเสียงคำว่า renitente คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 metapsiquistas [pt] การออกเสียงคำว่า metapsiquistas คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 ilações [pt] การออกเสียงคำว่า ilações คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 inevitáveis [pt] การออกเสียงคำว่า inevitáveis คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 farsas [pt] การออกเสียงคำว่า farsas คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 jazem [pt] การออกเสียงคำว่า jazem คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 pântanos [pt] การออกเสียงคำว่า pântanos คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 mediúnicas [pt] การออกเสียงคำว่า mediúnicas คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 fraudes [pt] การออกเสียงคำว่า fraudes คะแนนโหวต 0 คะแนน