ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
01/05/2010 senhorita [pt] senhorita การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 senhor [pt] senhor การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/05/2010 relação [pt] relação การออกเสียง -1คะแนนโหวต
01/05/2010 suavidade [pt] suavidade การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 vida [pt] vida การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 folclore [pt] folclore การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 perdão [pt] perdão การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 coração [pt] coração การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 lindo [es] lindo การออกเสียง -1คะแนนโหวต
01/05/2010 perfeito [pt] perfeito การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 comparecem [pt] comparecem การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 corporificados [pt] corporificados การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 designando [pt] designando การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 Bentes [pt] Bentes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 colaborador [pt] colaborador การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 ouçam [pt] ouçam การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 ajuízem [pt] ajuízem การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 asseverava [pt] asseverava การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 frequento [pt] frequento การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 espiritistas [pt] espiritistas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 mistificação [pt] mistificação การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 respeitosa [pt] respeitosa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 furtando [pt] furtando การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 devorei [pt] devorei การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 obtive [pt] obtive การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 teses [pt] teses การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 sedutoras [pt] sedutoras การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 Kardec [pt] Kardec การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 filosófica [pt] filosófica การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2010 metapsíquica [pt] metapsíquica การออกเสียง 0คะแนนโหวต