ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
01/05/2010 senhorita [pt] การออกเสียงคำว่า senhorita คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 senhor [pt] การออกเสียงคำว่า senhor คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/05/2010 relação [pt] การออกเสียงคำว่า relação คะแนนโหวต -1 คะแนน
01/05/2010 suavidade [pt] การออกเสียงคำว่า suavidade คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 vida [pt] การออกเสียงคำว่า vida คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 folclore [pt] การออกเสียงคำว่า folclore คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 perdão [pt] การออกเสียงคำว่า perdão คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 coração [pt] การออกเสียงคำว่า coração คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 lindo [es] การออกเสียงคำว่า lindo คะแนนโหวต -1 คะแนน
01/05/2010 perfeito [pt] การออกเสียงคำว่า perfeito คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 comparecem [pt] การออกเสียงคำว่า comparecem คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 corporificados [pt] การออกเสียงคำว่า corporificados คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 designando [pt] การออกเสียงคำว่า designando คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 Bentes [pt] การออกเสียงคำว่า Bentes คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 colaborador [pt] การออกเสียงคำว่า colaborador คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 ouçam [pt] การออกเสียงคำว่า ouçam คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 ajuízem [pt] การออกเสียงคำว่า ajuízem คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 asseverava [pt] การออกเสียงคำว่า asseverava คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 frequento [pt] การออกเสียงคำว่า frequento คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 espiritistas [pt] การออกเสียงคำว่า espiritistas คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 mistificação [pt] การออกเสียงคำว่า mistificação คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 respeitosa [pt] การออกเสียงคำว่า respeitosa คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 furtando [pt] การออกเสียงคำว่า furtando คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 devorei [pt] การออกเสียงคำว่า devorei คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 obtive [pt] การออกเสียงคำว่า obtive คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 teses [pt] การออกเสียงคำว่า teses คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 sedutoras [pt] การออกเสียงคำว่า sedutoras คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 Kardec [pt] การออกเสียงคำว่า Kardec คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 filosófica [pt] การออกเสียงคำว่า filosófica คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2010 metapsíquica [pt] การออกเสียงคำว่า metapsíquica คะแนนโหวต 0 คะแนน