ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
21/10/2009 mantra [en] mantra การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/10/2009 artfully [en] artfully การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/10/2009 forgoing [en] forgoing การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2009 overside [en] overside การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2009 judgement [en] judgement การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/10/2009 photoreceptor [en] photoreceptor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2009 colonize [en] colonize การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2009 prime [en] prime การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/10/2009 slipshod [en] slipshod การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/10/2009 bondage [en] bondage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2009 subdominant [en] subdominant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2009 circumpolar [en] circumpolar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2009 refuelling [en] refuelling การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2009 hornet [en] hornet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2009 habitat [en] habitat การออกเสียง -1คะแนนโหวต
21/10/2009 bicoastal [en] bicoastal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2009 musculature [en] musculature การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2009 invertebrate [en] invertebrate การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2009 keratin [en] keratin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2009 outermost [en] outermost การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2009 functional [en] functional การออกเสียง -2คะแนนโหวต
21/10/2009 secretion [en] secretion การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/10/2009 innermost [en] innermost การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/10/2009 thermoregulation [en] thermoregulation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/10/2009 synchrony [en] synchrony การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/10/2009 waterfowl [en] waterfowl การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/10/2009 peacock [en] peacock การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/10/2009 fledged [en] fledged การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/10/2009 grackle [en] grackle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/10/2009 corpses [en] corpses การออกเสียง 0คะแนนโหวต