ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
21/10/2009 mantra [en] การออกเสียงคำว่า mantra คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/10/2009 artfully [en] การออกเสียงคำว่า artfully คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/10/2009 forgoing [en] การออกเสียงคำว่า forgoing คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2009 overside [en] การออกเสียงคำว่า overside คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2009 judgement [en] การออกเสียงคำว่า judgement คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/10/2009 photoreceptor [en] การออกเสียงคำว่า photoreceptor คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2009 colonize [en] การออกเสียงคำว่า colonize คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2009 prime [en] การออกเสียงคำว่า prime คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/10/2009 slipshod [en] การออกเสียงคำว่า slipshod คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/10/2009 bondage [en] การออกเสียงคำว่า bondage คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2009 subdominant [en] การออกเสียงคำว่า subdominant คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2009 circumpolar [en] การออกเสียงคำว่า circumpolar คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2009 refuelling [en] การออกเสียงคำว่า refuelling คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2009 hornet [en] การออกเสียงคำว่า hornet คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2009 habitat [en] การออกเสียงคำว่า habitat คะแนนโหวต -1 คะแนน
21/10/2009 bicoastal [en] การออกเสียงคำว่า bicoastal คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2009 musculature [en] การออกเสียงคำว่า musculature คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2009 invertebrate [en] การออกเสียงคำว่า invertebrate คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2009 keratin [en] การออกเสียงคำว่า keratin คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2009 outermost [en] การออกเสียงคำว่า outermost คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2009 functional [en] การออกเสียงคำว่า functional คะแนนโหวต -2 คะแนน
21/10/2009 secretion [en] การออกเสียงคำว่า secretion คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/10/2009 innermost [en] การออกเสียงคำว่า innermost คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/10/2009 thermoregulation [en] การออกเสียงคำว่า thermoregulation คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/10/2009 synchrony [en] การออกเสียงคำว่า synchrony คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/10/2009 waterfowl [en] การออกเสียงคำว่า waterfowl คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/10/2009 peacock [en] การออกเสียงคำว่า peacock คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/10/2009 fledged [en] การออกเสียงคำว่า fledged คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/10/2009 grackle [en] การออกเสียงคำว่า grackle คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/10/2009 corpses [en] การออกเสียงคำว่า corpses คะแนนโหวต 0 คะแนน