ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
29/04/2010 Isabella Andreini [it] การออกเสียงคำว่า Isabella Andreini คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/04/2010 Guido delle Colonne [it] การออกเสียงคำว่า Guido delle Colonne คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/04/2010 Antonio Cammelli [it] การออกเสียงคำว่า Antonio Cammelli คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/04/2010 Cassiano dal Pozzo [it] การออกเสียงคำว่า Cassiano dal Pozzo คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/04/2010 Baldassarre Peruzzi [it] การออกเสียงคำว่า Baldassarre Peruzzi คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/04/2010 Anna Banti [it] การออกเสียงคำว่า Anna Banti คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/04/2010 Ugolino di Anagni [it] การออกเสียงคำว่า Ugolino di Anagni คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/04/2010 Pinocchiate [it] การออกเสียงคำว่า Pinocchiate คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/04/2010 gazzarra [it] การออกเสียงคำว่า gazzarra คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/04/2010 convenienza [it] การออกเสียงคำว่า convenienza คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/04/2010 Toscanini [it] การออกเสียงคำว่า Toscanini คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/04/2010 Domenico Ghirlandaio [it] การออกเสียงคำว่า Domenico Ghirlandaio คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/04/2010 Orazio Gentileschi [it] การออกเสียงคำว่า Orazio Gentileschi คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/04/2010 Francesco da Urbino [it] การออกเสียงคำว่า Francesco da Urbino คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/04/2010 Buti [it] การออกเสียงคำว่า Buti คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/04/2010 Francesco Domenico Guerrazzi [it] การออกเสียงคำว่า Francesco Domenico Guerrazzi คะแนนโหวต 0 คะแนน