ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
29/04/2010 Isabella Andreini [it] การออกเสียง : Isabella Andreini 0 โหวต
29/04/2010 Guido delle Colonne [it] การออกเสียง : Guido delle Colonne 0 โหวต
29/04/2010 Antonio Cammelli [it] การออกเสียง : Antonio Cammelli 0 โหวต
29/04/2010 Cassiano dal Pozzo [it] การออกเสียง : Cassiano dal Pozzo 0 โหวต
29/04/2010 Baldassarre Peruzzi [it] การออกเสียง : Baldassarre Peruzzi 0 โหวต
29/04/2010 Anna Banti [it] การออกเสียง : Anna Banti 0 โหวต
29/04/2010 Ugolino di Anagni [it] การออกเสียง : Ugolino di Anagni 0 โหวต
29/04/2010 Pinocchiate [it] การออกเสียง : Pinocchiate 0 โหวต
29/04/2010 gazzarra [it] การออกเสียง : gazzarra 0 โหวต
29/04/2010 convenienza [it] การออกเสียง : convenienza 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/04/2010 Toscanini [it] การออกเสียง : Toscanini 0 โหวต
28/04/2010 Domenico Ghirlandaio [it] การออกเสียง : Domenico Ghirlandaio 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/04/2010 Orazio Gentileschi [it] การออกเสียง : Orazio Gentileschi 0 โหวต
28/04/2010 Francesco da Urbino [it] การออกเสียง : Francesco da Urbino 0 โหวต
28/04/2010 Buti [it] การออกเสียง : Buti 0 โหวต
28/04/2010 Francesco Domenico Guerrazzi [it] การออกเสียง : Francesco Domenico Guerrazzi 0 โหวต