ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/05/2010 Ambrogio de Predis [it] การออกเสียง : Ambrogio de Predis 0 โหวต
05/05/2010 Antonio María Zanetti [it] การออกเสียง : Antonio María Zanetti 0 โหวต
05/05/2010 Gigio Artemio Giancarli [it] การออกเสียง : Gigio Artemio Giancarli 0 โหวต
05/05/2010 codicillo [it] การออกเสียง : codicillo 0 โหวต
05/05/2010 cellentani [it] การออกเสียง : cellentani 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/05/2010 risponditore [it] การออกเสียง : risponditore 0 โหวต
05/05/2010 Francesco Algarotti [it] การออกเสียง : Francesco Algarotti 0 โหวต
05/05/2010 cella [it] การออกเสียง : cella 0 โหวต
05/05/2010 tacca [it] การออกเสียง : tacca 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/05/2010 dolcezza [it] การออกเสียง : dolcezza 0 โหวต
03/05/2010 Giovanni Maria Cecchi [it] การออกเสียง : Giovanni Maria Cecchi 0 โหวต
03/05/2010 Leonardo Bruni [it] การออกเสียง : Leonardo Bruni 0 โหวต
03/05/2010 sempreverde [it] การออกเสียง : sempreverde 0 โหวต
03/05/2010 manipolatore [it] การออกเสียง : manipolatore 0 โหวต
03/05/2010 Pitti [it] การออกเสียง : Pitti 0 โหวต
02/05/2010 appartenere [it] การออกเสียง : appartenere 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/04/2010 Siena [it] การออกเสียง : Siena 0 โหวต
30/04/2010 Francesco Francia [it] การออกเสียง : Francesco Francia 0 โหวต
30/04/2010 Filippo Palizzi [it] การออกเสียง : Filippo Palizzi 0 โหวต
30/04/2010 Francesco Furini [it] การออกเสียง : Francesco Furini 0 โหวต
30/04/2010 Orazio Borgianni [it] การออกเสียง : Orazio Borgianni 0 โหวต
30/04/2010 Giovanni da Milano [it] การออกเสียง : Giovanni da Milano 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/04/2010 Francesco Rustici [it] การออกเสียง : Francesco Rustici 0 โหวต
30/04/2010 Sassetta [it] การออกเสียง : Sassetta 0 โหวต
30/04/2010 Luigi Russolo [it] การออกเสียง : Luigi Russolo 0 โหวต
30/04/2010 Elisabetta [it] การออกเสียง : Elisabetta -1 โหวต
30/04/2010 tagliata [it] การออกเสียง : tagliata 0 โหวต
30/04/2010 approssimativamente [it] การออกเสียง : approssimativamente 0 โหวต
30/04/2010 realtà [it] การออกเสียง : realtà 0 โหวต
29/04/2010 Bernardo Strozzi [it] การออกเสียง : Bernardo Strozzi 0 โหวต