ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/05/2010 Pasqualino [it] การออกเสียง : Pasqualino 0 โหวต
24/05/2010 Pierina [it] การออกเสียง : Pierina 0 โหวต
24/05/2010 Piera [it] การออกเสียง : Piera 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/05/2010 Pietrina [it] การออกเสียง : Pietrina 0 โหวต
24/05/2010 Prudenzio [it] การออกเสียง : Prudenzio 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/05/2010 Porfirio [it] การออกเสียง : Porfirio 0 โหวต
24/05/2010 Geltrude [it] การออกเสียง : Geltrude 0 โหวต
24/05/2010 Gerolamo [it] การออกเสียง : Gerolamo 0 โหวต
24/05/2010 Giraldo [it] การออกเสียง : Giraldo 0 โหวต
24/05/2010 Giuseppa [it] การออกเสียง : Giuseppa 0 โหวต
24/05/2010 Giustina [it] การออกเสียง : Giustina 0 โหวต
24/05/2010 Giustino [it] การออกเสียง : Giustino 0 โหวต
24/05/2010 Graziana [it] การออกเสียง : Graziana 0 โหวต
24/05/2010 correzione [it] การออกเสียง : correzione 0 โหวต
20/05/2010 Plinio il Vecchio [it] การออกเสียง : Plinio il Vecchio 0 โหวต
20/05/2010 a te [it] การออกเสียง : a te 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/05/2010 guida [it] การออกเสียง : guida 0 โหวต
19/05/2010 apri [it] การออกเสียง : apri 0 โหวต
19/05/2010 irragionevolezza [it] การออกเสียง : irragionevolezza 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/05/2010 azzurrognolo [it] การออกเสียง : azzurrognolo 0 โหวต
18/05/2010 pendola [it] การออกเสียง : pendola 0 โหวต
18/05/2010 orologio a cucù [it] การออกเสียง : orologio a cucù 4 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/05/2010 orologio da polso [it] การออกเสียง : orologio da polso 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/05/2010 orologio da taschino [it] การออกเสียง : orologio da taschino 0 โหวต
18/05/2010 monile [it] การออกเสียง : monile 0 โหวต
18/05/2010 collanina [it] การออกเสียง : collanina 0 โหวต
18/05/2010 pendente [it] การออกเสียง : pendente 0 โหวต
18/05/2010 pendaglio [it] การออกเสียง : pendaglio 0 โหวต
18/05/2010 fermaglio [it] การออกเสียง : fermaglio 0 โหวต
18/05/2010 spilla [it] การออกเสียง : spilla 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด