ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/05/2010 dolcelatte [it] การออกเสียง : dolcelatte 0 โหวต
28/05/2010 equina [it] การออกเสียง : equina 0 โหวต
28/05/2010 dilatare [it] การออกเสียง : dilatare 0 โหวต
28/05/2010 levriero [it] การออกเสียง : levriero 0 โหวต
28/05/2010 recalcitrare [it] การออกเสียง : recalcitrare 0 โหวต
28/05/2010 ribattere [it] การออกเสียง : ribattere 0 โหวต
28/05/2010 fermacravatta [it] การออกเสียง : fermacravatta 0 โหวต
28/05/2010 benefattore [it] การออกเสียง : benefattore 0 โหวต
28/05/2010 devastatore [it] การออกเสียง : devastatore 0 โหวต
28/05/2010 staffe [it] การออกเสียง : staffe 0 โหวต
28/05/2010 improvvisa [it] การออกเสียง : improvvisa 0 โหวต
28/05/2010 purosangue [it] การออกเสียง : purosangue 0 โหวต
28/05/2010 meticcio [it] การออกเสียง : meticcio 0 โหวต
28/05/2010 fronteggiare [it] การออกเสียง : fronteggiare 0 โหวต
28/05/2010 diroccato [it] การออกเสียง : diroccato 0 โหวต
28/05/2010 irrisolte [it] การออกเสียง : irrisolte 0 โหวต
28/05/2010 frusciare [it] การออกเสียง : frusciare 0 โหวต
28/05/2010 fruscio [it] การออกเสียง : fruscio 0 โหวต
28/05/2010 istantaneo [it] การออกเสียง : istantaneo 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/05/2010 concreto [it] การออกเสียง : concreto 0 โหวต
27/05/2010 Federico Marchetti [it] การออกเสียง : Federico Marchetti 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/05/2010 Simone Pepe [it] การออกเสียง : Simone Pepe 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/05/2010 Giuseppe Rossi [it] การออกเสียง : Giuseppe Rossi 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/05/2010 assassinato [it] การออกเสียง : assassinato 0 โหวต
27/05/2010 Marcello Lippi [it] การออกเสียง : Marcello Lippi 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/05/2010 contemporaneamente [it] การออกเสียง : contemporaneamente 0 โหวต
24/05/2010 Goffredo [it] การออกเสียง : Goffredo 0 โหวต
24/05/2010 Pancrazio [it] การออกเสียง : Pancrazio 0 โหวต
24/05/2010 Pantaleone [it] การออกเสียง : Pantaleone 0 โหวต
24/05/2010 Pasqualina [it] การออกเสียง : Pasqualina 0 โหวต