ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
10/06/2010 aumento [it] aumento การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/06/2010 turista [it] turista การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/06/2010 turismo [it] turismo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/06/2010 emergente [it] emergente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/06/2010 intenso [it] intenso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/06/2010 medio [it] medio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/06/2010 temperatura [it] temperatura การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/06/2010 casco [it] casco การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/06/2010 manta [it] manta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/06/2010 frase [it] frase การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/06/2010 normalmente [it] normalmente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/06/2010 distintivo [it] distintivo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/06/2010 po' [it] po' การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/06/2010 Gianfranco [it] Gianfranco การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/06/2010 Jury Chechi [it] Jury Chechi การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/06/2010 campanelli [it] campanelli การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/06/2010 svolgendo [it] svolgendo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/06/2010 ovvia [it] ovvia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/06/2010 sottilissimo [it] sottilissimo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/06/2010 sostanzialmente [it] sostanzialmente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/06/2010 avverrà [it] avverrà การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/06/2010 superflue [it] superflue การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/06/2010 sembreranno [it] sembreranno การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/06/2010 insostituibili [it] insostituibili การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/06/2010 collegarsi [it] collegarsi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/06/2010 inimmaginabili [it] inimmaginabili การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/06/2010 sviluppa [it] sviluppa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/06/2010 affiancheranno [it] affiancheranno การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/06/2010 intrattenimento [it] intrattenimento การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2010 Nastagio degli Onesti [it] Nastagio degli Onesti การออกเสียง 0คะแนนโหวต