ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/06/2010 aumento [it] การออกเสียงคำว่า aumento คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/06/2010 turista [it] การออกเสียงคำว่า turista คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/06/2010 turismo [it] การออกเสียงคำว่า turismo คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/06/2010 emergente [it] การออกเสียงคำว่า emergente คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/06/2010 intenso [it] การออกเสียงคำว่า intenso คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/06/2010 medio [it] การออกเสียงคำว่า medio คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/06/2010 temperatura [it] การออกเสียงคำว่า temperatura คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/06/2010 casco [it] การออกเสียงคำว่า casco คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/06/2010 manta [it] การออกเสียงคำว่า manta คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/06/2010 frase [it] การออกเสียงคำว่า frase คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/06/2010 normalmente [it] การออกเสียงคำว่า normalmente คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/06/2010 distintivo [it] การออกเสียงคำว่า distintivo คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/06/2010 po' [it] การออกเสียงคำว่า po' คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/06/2010 Gianfranco [it] การออกเสียงคำว่า Gianfranco คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/06/2010 Jury Chechi [it] การออกเสียงคำว่า Jury Chechi คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/06/2010 campanelli [it] การออกเสียงคำว่า campanelli คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/06/2010 svolgendo [it] การออกเสียงคำว่า svolgendo คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/06/2010 ovvia [it] การออกเสียงคำว่า ovvia คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/06/2010 sottilissimo [it] การออกเสียงคำว่า sottilissimo คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/06/2010 sostanzialmente [it] การออกเสียงคำว่า sostanzialmente คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/06/2010 avverrà [it] การออกเสียงคำว่า avverrà คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/06/2010 superflue [it] การออกเสียงคำว่า superflue คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/06/2010 sembreranno [it] การออกเสียงคำว่า sembreranno คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/06/2010 insostituibili [it] การออกเสียงคำว่า insostituibili คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/06/2010 collegarsi [it] การออกเสียงคำว่า collegarsi คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/06/2010 inimmaginabili [it] การออกเสียงคำว่า inimmaginabili คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/06/2010 sviluppa [it] การออกเสียงคำว่า sviluppa คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/06/2010 affiancheranno [it] การออกเสียงคำว่า affiancheranno คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/06/2010 intrattenimento [it] การออกเสียงคำว่า intrattenimento คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2010 Nastagio degli Onesti [it] การออกเสียงคำว่า Nastagio degli Onesti คะแนนโหวต 0 คะแนน