ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/12/2012 scrippelle [it] การออกเสียง : scrippelle 0 โหวต