ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/09/2009 waived [en] การออกเสียงคำว่า waived คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/09/2009 subsidised [en] การออกเสียงคำว่า subsidised คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2009 Marny [en] การออกเสียงคำว่า Marny คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2009 CSIRO [en] การออกเสียงคำว่า CSIRO คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2009 relational [en] การออกเสียงคำว่า relational คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2009 revolve [en] การออกเสียงคำว่า revolve คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/09/2009 solipsism [en] การออกเสียงคำว่า solipsism คะแนนโหวต 2 คะแนน
08/09/2009 milquetoast [en] การออกเสียงคำว่า milquetoast คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2009 vigilante [en] การออกเสียงคำว่า vigilante คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2009 bedlamite [en] การออกเสียงคำว่า bedlamite คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2009 halcyon [en] การออกเสียงคำว่า halcyon คะแนนโหวต 5 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/09/2009 mellifluous [en] การออกเสียงคำว่า mellifluous คะแนนโหวต 2 คะแนน
08/09/2009 killjoy [en] การออกเสียงคำว่า killjoy คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/09/2009 echolalia [en] การออกเสียงคำว่า echolalia คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/09/2009 bearberry [en] การออกเสียงคำว่า bearberry คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2009 gargoyle [en] การออกเสียงคำว่า gargoyle คะแนนโหวต 1 คะแนน
08/09/2009 splendid [en] การออกเสียงคำว่า splendid คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/09/2009 Spackle [en] การออกเสียงคำว่า Spackle คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2009 slumgullion [en] การออกเสียงคำว่า slumgullion คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2009 hodgepodge [en] การออกเสียงคำว่า hodgepodge คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2009 smithereens [en] การออกเสียงคำว่า smithereens คะแนนโหวต 2 คะแนน
08/09/2009 fisticuffs [en] การออกเสียงคำว่า fisticuffs คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2009 whangdoodle [en] การออกเสียงคำว่า whangdoodle คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2009 teakettler [en] การออกเสียงคำว่า teakettler คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2009 argopelter [en] การออกเสียงคำว่า argopelter คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2009 splintercat [en] การออกเสียงคำว่า splintercat คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2009 flibbertigibbet [en] การออกเสียงคำว่า flibbertigibbet คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2009 manticore [en] การออกเสียงคำว่า manticore คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/09/2009 jackalope [en] การออกเสียงคำว่า jackalope คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/09/2009 sidewinder [en] การออกเสียงคำว่า sidewinder คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด