ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/06/2010 exists [en] การออกเสียงคำว่า exists คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/06/2010 repent [en] การออกเสียงคำว่า repent คะแนนโหวต 1 คะแนน
18/06/2010 arguments [en] การออกเสียงคำว่า arguments คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2010 commingled [en] การออกเสียงคำว่า commingled คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2010 bonds [en] การออกเสียงคำว่า bonds คะแนนโหวต 1 คะแนน
18/06/2010 nails [en] การออกเสียงคำว่า nails คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2010 all nighter [en] การออกเสียงคำว่า all nighter คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2010 hem and haw [en] การออกเสียงคำว่า hem and haw คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2010 reupholster [en] การออกเสียงคำว่า reupholster คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2010 CNET [en] การออกเสียงคำว่า CNET คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2010 sanctimony [en] การออกเสียงคำว่า sanctimony คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2010 impressions [en] การออกเสียงคำว่า impressions คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2010 persuasively [en] การออกเสียงคำว่า persuasively คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2010 memorable [en] การออกเสียงคำว่า memorable คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/06/2010 celled [en] การออกเสียงคำว่า celled คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/06/2010 clofibrate [en] การออกเสียงคำว่า clofibrate คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2010 stammel [en] การออกเสียงคำว่า stammel คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/05/2010 laying [en] การออกเสียงคำว่า laying คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/05/2010 holding [en] การออกเสียงคำว่า holding คะแนนโหวต 1 คะแนน
29/05/2010 keeping [en] การออกเสียงคำว่า keeping คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/05/2010 unequally [en] การออกเสียงคำว่า unequally คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/05/2010 foiled [en] การออกเสียงคำว่า foiled คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/05/2010 tyrant [en] การออกเสียงคำว่า tyrant คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/05/2010 Induced [en] การออกเสียงคำว่า Induced คะแนนโหวต -1 คะแนน
28/05/2010 massacring [en] การออกเสียงคำว่า massacring คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/05/2010 millennial [en] การออกเสียงคำว่า millennial คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/05/2010 Undecided [en] การออกเสียงคำว่า Undecided คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/05/2010 regality [en] การออกเสียงคำว่า regality คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/05/2010 estimable [en] การออกเสียงคำว่า estimable คะแนนโหวต 1 คะแนน
28/05/2010 anachronistic [en] การออกเสียงคำว่า anachronistic คะแนนโหวต 2 คะแนน