ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
16/07/2010 splinters [en] splinters การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/06/2010 sour [en] sour การออกเสียง 2คะแนนโหวต
18/06/2010 exists [en] exists การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/06/2010 repent [en] repent การออกเสียง 1คะแนนโหวต
18/06/2010 arguments [en] arguments การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2010 commingled [en] commingled การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2010 bonds [en] bonds การออกเสียง 1คะแนนโหวต
18/06/2010 nails [en] nails การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2010 all nighter [en] all nighter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2010 hem and haw [en] hem and haw การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2010 reupholster [en] reupholster การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2010 CNET [en] CNET การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2010 sanctimony [en] sanctimony การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2010 impressions [en] impressions การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2010 persuasively [en] persuasively การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2010 memorable [en] memorable การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2010 celled [en] celled การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2010 clofibrate [en] clofibrate การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2010 stammel [en] stammel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2010 laying [en] laying การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2010 holding [en] holding การออกเสียง 1คะแนนโหวต
29/05/2010 keeping [en] keeping การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2010 unequally [en] unequally การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/05/2010 foiled [en] foiled การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/05/2010 tyrant [en] tyrant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/05/2010 Induced [en] Induced การออกเสียง -1คะแนนโหวต
28/05/2010 massacring [en] massacring การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/05/2010 millennial [en] millennial การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/05/2010 Undecided [en] Undecided การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/05/2010 regality [en] regality การออกเสียง 0คะแนนโหวต