ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
03/02/2012 obediently [en] การออกเสียงคำว่า obediently คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2012 impotently [en] การออกเสียงคำว่า impotently คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2012 unhooked [en] การออกเสียงคำว่า unhooked คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2012 unclasped [en] การออกเสียงคำว่า unclasped คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2012 unfastened [en] การออกเสียงคำว่า unfastened คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2012 derogative [en] การออกเสียงคำว่า derogative คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/12/2011 confect [en] การออกเสียงคำว่า confect คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/04/2011 differential equations [en] การออกเสียงคำว่า differential equations คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/04/2011 quieter [en] การออกเสียงคำว่า quieter คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/04/2011 flirty [en] การออกเสียงคำว่า flirty คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/04/2011 censored [en] การออกเสียงคำว่า censored คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/10/2010 furiosity [en] การออกเสียงคำว่า furiosity คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/10/2010 worst [en] การออกเสียงคำว่า worst คะแนนโหวต 9 คะแนน
15/10/2010 worse [en] การออกเสียงคำว่า worse คะแนนโหวต 6 คะแนน
15/10/2010 ignoring [en] การออกเสียงคำว่า ignoring คะแนนโหวต 1 คะแนน
15/10/2010 ignored [en] การออกเสียงคำว่า ignored คะแนนโหวต 3 คะแนน
15/10/2010 dismissing [en] การออกเสียงคำว่า dismissing คะแนนโหวต 1 คะแนน
15/10/2010 chivvy [en] การออกเสียงคำว่า chivvy คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/10/2010 expectancy [en] การออกเสียงคำว่า expectancy คะแนนโหวต 1 คะแนน
15/10/2010 telecine [en] การออกเสียงคำว่า telecine คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/10/2010 fetal [en] การออกเสียงคำว่า fetal คะแนนโหวต 1 คะแนน
15/10/2010 dreamer [en] การออกเสียงคำว่า dreamer คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/10/2010 alphabetizer [en] การออกเสียงคำว่า alphabetizer คะแนนโหวต 1 คะแนน
15/10/2010 socially [en] การออกเสียงคำว่า socially คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/10/2010 dismissive [en] การออกเสียงคำว่า dismissive คะแนนโหวต 1 คะแนน
15/10/2010 demotivate [en] การออกเสียงคำว่า demotivate คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/10/2010 dismissed [en] การออกเสียงคำว่า dismissed คะแนนโหวต 1 คะแนน
15/10/2010 collar [en] การออกเสียงคำว่า collar คะแนนโหวต 6 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/10/2010 excerpts [en] การออกเสียงคำว่า excerpts คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/10/2010 stay tuned [en] การออกเสียงคำว่า stay tuned คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด