ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
03/02/2012 humbly [en] humbly การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2012 submissively [en] submissively การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2012 obediently [en] obediently การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2012 impotently [en] impotently การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2012 unhooked [en] unhooked การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2012 unclasped [en] unclasped การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2012 unfastened [en] unfastened การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2012 derogative [en] derogative การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/12/2011 confect [en] confect การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/04/2011 differential equations [en] differential equations การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/04/2011 quieter [en] quieter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/04/2011 flirty [en] flirty การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/04/2011 censored [en] censored การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/10/2010 furiosity [en] furiosity การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
15/10/2010 worst [en] worst การออกเสียง 8คะแนนโหวต
15/10/2010 worse [en] worse การออกเสียง 6คะแนนโหวต
15/10/2010 ignoring [en] ignoring การออกเสียง 1คะแนนโหวต
15/10/2010 ignored [en] ignored การออกเสียง 3คะแนนโหวต
15/10/2010 dismissing [en] dismissing การออกเสียง 1คะแนนโหวต
15/10/2010 chivvy [en] chivvy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/10/2010 expectancy [en] expectancy การออกเสียง 1คะแนนโหวต
15/10/2010 telecine [en] telecine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/10/2010 fetal [en] fetal การออกเสียง 1คะแนนโหวต
15/10/2010 dreamer [en] dreamer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/10/2010 alphabetizer [en] alphabetizer การออกเสียง 1คะแนนโหวต
15/10/2010 socially [en] socially การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/10/2010 dismissive [en] dismissive การออกเสียง 1คะแนนโหวต
15/10/2010 demotivate [en] demotivate การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/10/2010 dismissed [en] dismissed การออกเสียง 1คะแนนโหวต
15/10/2010 collar [en] collar การออกเสียง 6คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด