ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
03/02/2012 obediently [en] การออกเสียง : obediently 0 โหวต
03/02/2012 impotently [en] การออกเสียง : impotently 0 โหวต
03/02/2012 unhooked [en] การออกเสียง : unhooked 0 โหวต
03/02/2012 unclasped [en] การออกเสียง : unclasped 0 โหวต
03/02/2012 unfastened [en] การออกเสียง : unfastened 0 โหวต
03/02/2012 derogative [en] การออกเสียง : derogative 0 โหวต
28/12/2011 confect [en] การออกเสียง : confect 0 โหวต
18/04/2011 differential equations [en] การออกเสียง : differential equations 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/04/2011 quieter [en] การออกเสียง : quieter 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/04/2011 flirty [en] การออกเสียง : flirty 0 โหวต
18/04/2011 censored [en] การออกเสียง : censored 0 โหวต
15/10/2010 furiosity [en] การออกเสียง : furiosity 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/10/2010 worst [en] การออกเสียง : worst 11 โหวต
15/10/2010 worse [en] การออกเสียง : worse 6 โหวต
15/10/2010 ignoring [en] การออกเสียง : ignoring 2 โหวต
15/10/2010 ignored [en] การออกเสียง : ignored 3 โหวต
15/10/2010 dismissing [en] การออกเสียง : dismissing 1 โหวต
15/10/2010 chivvy [en] การออกเสียง : chivvy 0 โหวต
15/10/2010 expectancy [en] การออกเสียง : expectancy 1 โหวต
15/10/2010 telecine [en] การออกเสียง : telecine 0 โหวต
15/10/2010 fetal [en] การออกเสียง : fetal 1 โหวต
15/10/2010 dreamer [en] การออกเสียง : dreamer 0 โหวต
15/10/2010 alphabetizer [en] การออกเสียง : alphabetizer 1 โหวต
15/10/2010 socially [en] การออกเสียง : socially 0 โหวต
15/10/2010 dismissive [en] การออกเสียง : dismissive 1 โหวต
15/10/2010 demotivate [en] การออกเสียง : demotivate 0 โหวต
15/10/2010 dismissed [en] การออกเสียง : dismissed 1 โหวต
15/10/2010 collar [en] การออกเสียง : collar 7 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/10/2010 excerpts [en] การออกเสียง : excerpts 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/10/2010 stay tuned [en] การออกเสียง : stay tuned 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด