ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
17/02/2012 dressing table [en] dressing table การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2012 figurine [en] figurine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2012 maternity [en] maternity การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/02/2012 skates [en] skates การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2012 impossibly [en] impossibly การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/02/2012 webpage [en] webpage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/02/2012 sufferer [en] sufferer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/02/2012 brightest [en] brightest การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2012 unformed [en] unformed การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2012 anarchist [en] anarchist การออกเสียง -2คะแนนโหวต
03/02/2012 affectivity [en] affectivity การออกเสียง -1คะแนนโหวต
03/02/2012 affectability [en] affectability การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2012 disorganization [en] disorganization การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2012 unpacked [en] unpacked การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2012 unforgetting [en] unforgetting การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2012 unflatteringly [en] unflatteringly การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2012 kidneys [en] kidneys การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2012 BYOD [en] BYOD การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2012 jotted [en] jotted การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2012 inetpub [en] inetpub การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2012 barefacedness [en] barefacedness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2012 barefacedly [en] barefacedly การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/02/2012 cay [en] cay การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2012 skyey [en] skyey การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2012 unbuckle [en] unbuckle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2012 biscuits [en] biscuits การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/02/2012 3G [en] 3G การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2012 squinting [en] squinting การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2012 uncoupled [en] uncoupled การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2012 open-ended [en] open-ended การออกเสียง 0คะแนนโหวต