ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/02/2012 figurine [en] การออกเสียงคำว่า figurine คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2012 maternity [en] การออกเสียงคำว่า maternity คะแนนโหวต 1 คะแนน
17/02/2012 skates [en] การออกเสียงคำว่า skates คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2012 impossibly [en] การออกเสียงคำว่า impossibly คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/02/2012 webpage [en] การออกเสียงคำว่า webpage คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/02/2012 sufferer [en] การออกเสียงคำว่า sufferer คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/02/2012 brightest [en] การออกเสียงคำว่า brightest คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2012 unformed [en] การออกเสียงคำว่า unformed คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2012 affectivity [en] การออกเสียงคำว่า affectivity คะแนนโหวต -1 คะแนน
03/02/2012 affectability [en] การออกเสียงคำว่า affectability คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2012 disorganization [en] การออกเสียงคำว่า disorganization คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2012 unpacked [en] การออกเสียงคำว่า unpacked คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2012 unforgetting [en] การออกเสียงคำว่า unforgetting คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2012 unflatteringly [en] การออกเสียงคำว่า unflatteringly คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2012 kidneys [en] การออกเสียงคำว่า kidneys คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2012 BYOD [en] การออกเสียงคำว่า BYOD คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2012 jotted [en] การออกเสียงคำว่า jotted คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2012 inetpub [en] การออกเสียงคำว่า inetpub คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2012 barefacedness [en] การออกเสียงคำว่า barefacedness คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2012 barefacedly [en] การออกเสียงคำว่า barefacedly คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/02/2012 cay [en] การออกเสียงคำว่า cay คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2012 skyey [en] การออกเสียงคำว่า skyey คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2012 unbuckle [en] การออกเสียงคำว่า unbuckle คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2012 biscuits [en] การออกเสียงคำว่า biscuits คะแนนโหวต 1 คะแนน
03/02/2012 3G [en] การออกเสียงคำว่า 3G คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2012 squinting [en] การออกเสียงคำว่า squinting คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2012 uncoupled [en] การออกเสียงคำว่า uncoupled คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2012 open-ended [en] การออกเสียงคำว่า open-ended คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2012 humbly [en] การออกเสียงคำว่า humbly คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2012 submissively [en] การออกเสียงคำว่า submissively คะแนนโหวต 0 คะแนน