ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
13/05/2016 xyster [en] การออกเสียงคำว่า xyster คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2016 hoatzin [en] การออกเสียงคำว่า hoatzin คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2016 Mimas [en] การออกเสียงคำว่า Mimas คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2016 Alofi [en] การออกเสียงคำว่า Alofi คะแนนโหวต 1 คะแนน
13/05/2016 lamé [en] การออกเสียงคำว่า lamé คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2016 Object Pronoun [en] การออกเสียงคำว่า Object Pronoun คะแนนโหวต 1 คะแนน
13/05/2016 hetero [en] การออกเสียงคำว่า hetero คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2016 American Honey [en] การออกเสียงคำว่า American Honey คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2016 Money Monster [en] การออกเสียงคำว่า Money Monster คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2016 The Nice Guys [en] การออกเสียงคำว่า The Nice Guys คะแนนโหวต 1 คะแนน
13/05/2016 The Transfiguration [en] การออกเสียงคำว่า The Transfiguration คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2016 The Neon Demon [en] การออกเสียงคำว่า The Neon Demon คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2016 After the Storm [en] การออกเสียงคำว่า After the Storm คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2016 Personal Shopper [en] การออกเสียงคำว่า Personal Shopper คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2016 The last of our kind [en] การออกเสียงคำว่า The last of our kind คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2016 If I were sorry [en] การออกเสียงคำว่า If I were sorry คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2016 Goodbye (Shelter) [en] การออกเสียงคำว่า Goodbye (Shelter) คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2016 I didn't know [en] การออกเสียงคำว่า I didn't know คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2016 You're the only one [en] การออกเสียงคำว่า You're the only one คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2016 Moment of silence [en] การออกเสียงคำว่า Moment of silence คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2016 I stand [en] การออกเสียงคำว่า I stand คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2016 You're not alone [en] การออกเสียงคำว่า You're not alone คะแนนโหวต 1 คะแนน
13/05/2016 Colour of your life [en] การออกเสียงคำว่า Colour of your life คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2016 The real thing [en] การออกเสียงคำว่า The real thing คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2016 Walk on water [en] การออกเสียงคำว่า Walk on water คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2016 I've been waiting for this night [en] การออกเสียงคำว่า I've been waiting for this night คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2016 No degree of separation [en] การออกเสียงคำว่า No degree of separation คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2016 Made of stars [en] การออกเสียงคำว่า Made of stars คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2016 Hear them calling [en] การออกเสียงคำว่า Hear them calling คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2016 Utopian land [en] การออกเสียงคำว่า Utopian land คะแนนโหวต 0 คะแนน