ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
14/05/2016 measure up [en] measure up การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2016 xyster [en] xyster การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2016 hoatzin [en] hoatzin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2016 Mimas [en] Mimas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2016 Alofi [en] Alofi การออกเสียง 1คะแนนโหวต
13/05/2016 lamé [en] lamé การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2016 Object Pronoun [en] Object Pronoun การออกเสียง 1คะแนนโหวต
13/05/2016 hetero [en] hetero การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2016 American Honey [en] American Honey การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2016 Money Monster [en] Money Monster การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2016 The Nice Guys [en] The Nice Guys การออกเสียง 1คะแนนโหวต
13/05/2016 The Transfiguration [en] The Transfiguration การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2016 The Neon Demon [en] The Neon Demon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2016 After the Storm [en] After the Storm การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2016 Personal Shopper [en] Personal Shopper การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2016 The last of our kind [en] The last of our kind การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2016 If I were sorry [en] If I were sorry การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2016 Goodbye (Shelter) [en] Goodbye (Shelter) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2016 I didn't know [en] I didn't know การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2016 You're the only one [en] You're the only one การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2016 Moment of silence [en] Moment of silence การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2016 I stand [en] I stand การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2016 You're not alone [en] You're not alone การออกเสียง 1คะแนนโหวต
13/05/2016 Colour of your life [en] Colour of your life การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2016 The real thing [en] The real thing การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2016 Walk on water [en] Walk on water การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2016 I've been waiting for this night [en] I've been waiting for this night การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2016 No degree of separation [en] No degree of separation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2016 Made of stars [en] Made of stars การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2016 Hear them calling [en] Hear them calling การออกเสียง 0คะแนนโหวต