ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
08/04/2010 gossiping [en] การออกเสียง : gossiping 0 โหวต
08/04/2010 attending [en] การออกเสียง : attending 0 โหวต
08/04/2010 attendant [en] การออกเสียง : attendant 3 โหวต
08/04/2010 metabolise [en] การออกเสียง : metabolise 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/04/2010 whoops [en] การออกเสียง : whoops 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/04/2010 stabilize [en] การออกเสียง : stabilize 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/04/2010 subpar [en] การออกเสียง : subpar -1 โหวต
08/04/2010 neat [en] การออกเสียง : neat 2 โหวต
08/04/2010 tidiness [en] การออกเสียง : tidiness 1 โหวต
08/04/2010 tidy [en] การออกเสียง : tidy 6 โหวต
08/04/2010 competitors [en] การออกเสียง : competitors 1 โหวต
08/04/2010 beating [en] การออกเสียง : beating 1 โหวต
08/04/2010 gossipy [en] การออกเสียง : gossipy 0 โหวต
08/04/2010 prestige [en] การออกเสียง : prestige 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/04/2010 crouched [en] การออกเสียง : crouched 0 โหวต
07/04/2010 unsigned [en] การออกเสียง : unsigned 2 โหวต
07/04/2010 farthest [en] การออกเสียง : farthest 0 โหวต
07/04/2010 snooping [en] การออกเสียง : snooping 0 โหวต
07/04/2010 snooper [en] การออกเสียง : snooper 0 โหวต
07/04/2010 underclothes [en] การออกเสียง : underclothes 0 โหวต
07/04/2010 dissimilar [en] การออกเสียง : dissimilar 0 โหวต
07/04/2010 chocoholic [en] การออกเสียง : chocoholic 0 โหวต
07/04/2010 shuffling [en] การออกเสียง : shuffling 0 โหวต
07/04/2010 boondocks [en] การออกเสียง : boondocks 0 โหวต
07/04/2010 countryman [en] การออกเสียง : countryman 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/04/2010 counting [en] การออกเสียง : counting 0 โหวต
07/04/2010 breadcrumb [en] การออกเสียง : breadcrumb 1 โหวต
07/04/2010 crystal meth [en] การออกเสียง : crystal meth 0 โหวต
07/04/2010 widgets [en] การออกเสียง : widgets -1 โหวต
07/04/2010 Ben and Jerry's [en] การออกเสียง : Ben and Jerry's 0 โหวต