ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
14/05/2016 gamine [en] การออกเสียง : gamine 0 โหวต
14/05/2016 bon ton [en] การออกเสียง : bon ton 0 โหวต
14/05/2016 orthogenesis [en] การออกเสียง : orthogenesis 0 โหวต
14/05/2016 obviates [en] การออกเสียง : obviates 1 โหวต
14/05/2016 prosector [en] การออกเสียง : prosector 0 โหวต
14/05/2016 arrogates [en] การออกเสียง : arrogates 1 โหวต
14/05/2016 hylotheism [en] การออกเสียง : hylotheism 0 โหวต
14/05/2016 kiang [en] การออกเสียง : kiang 0 โหวต
14/05/2016 defunctionalization [en] การออกเสียง : defunctionalization 0 โหวต
14/05/2016 evening out [en] การออกเสียง : evening out 0 โหวต
14/05/2016 religionists [en] การออกเสียง : religionists 0 โหวต
14/05/2016 Say Yay! [en] การออกเสียง : Say Yay! 1 โหวต
14/05/2016 Sound of silence [en] การออกเสียง : Sound of silence 0 โหวต
14/05/2016 Falling stars [en] การออกเสียง : Falling stars 0 โหวต
14/05/2016 black out [en] การออกเสียง : black out 0 โหวต
14/05/2016 severance pay [en] การออกเสียง : severance pay 0 โหวต
14/05/2016 foreclosure [en] การออกเสียง : foreclosure 1 โหวต
14/05/2016 where've [en] การออกเสียง : where've 0 โหวต
14/05/2016 graduate [en] การออกเสียง : graduate 2 โหวต
14/05/2016 endorse [en] การออกเสียง : endorse 5 โหวต
14/05/2016 flunk [en] การออกเสียง : flunk 0 โหวต
14/05/2016 blip [en] การออกเสียง : blip 0 โหวต
14/05/2016 adelgids [en] การออกเสียง : adelgids 0 โหวต
14/05/2016 cineol [en] การออกเสียง : cineol 0 โหวต
14/05/2016 crinose [en] การออกเสียง : crinose 0 โหวต
14/05/2016 lyncean [en] การออกเสียง : lyncean 0 โหวต
14/05/2016 rabbanim [en] การออกเสียง : rabbanim 0 โหวต
14/05/2016 weariness [en] การออกเสียง : weariness 3 โหวต
14/05/2016 abuse [en] การออกเสียง : abuse 1 โหวต
14/05/2016 measure up [en] การออกเสียง : measure up 0 โหวต