ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
24/08/2019 bronzu [scn] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
24/08/2019 viddi [scn] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
24/08/2019 grigiu [scn] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
24/08/2019 vuatri [scn] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
24/08/2019 nuatri [scn] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
25/07/2016 si appollaiano [it] การออกเสียง : si appollaiano โดย edoard0
13/05/2016 grassottello [it] การออกเสียง : grassottello โดย giorgiospizzi
13/05/2016 apprezziamo [it] การออกเสียง : apprezziamo โดย giorgiospizzi
13/05/2016 centelliniamo [it] การออกเสียง : centelliniamo โดย giorgiospizzi
13/05/2016 sbafiamo [it] การออกเสียง : sbafiamo โดย giorgiospizzi
13/05/2016 assaporiamo [it] การออกเสียง : assaporiamo โดย giorgiospizzi
13/05/2016 gastromania [it] การออกเสียง : gastromania โดย giorgiospizzi
05/05/2016 cinguettando [it] การออกเสียง : cinguettando โดย giorgiospizzi
18/04/2016 ของคุณ [th] การออกเสียง : ของคุณ โดย meimeimewmew
18/03/2016 scortecciato [it] การออกเสียง : scortecciato โดย mikyllo
18/03/2016 augurarle [it] การออกเสียง : augurarle โดย mikyllo
08/01/2016 ยี่สิบแปด [th] การออกเสียง : ยี่สิบแปด โดย Chaviga
19/09/2014 Rancilio [it] การออกเสียง : Rancilio โดย Annavox
28/04/2013 Cefalonia [it] การออกเสียง : Cefalonia โดย Giank12345678
28/04/2013 Montelusa [it] การออกเสียง : Montelusa โดย Giank12345678
28/04/2013 Vigata [it] การออกเสียง : Vigata โดย Giank12345678
02/12/2012 scrippelle [it] การออกเสียง : scrippelle โดย irretendo
02/12/2012 Controguerra [it] การออกเสียง : Controguerra โดย Furex
24/11/2012 autoreggente [it] การออกเสียง : autoreggente โดย Wolfsblut
24/11/2012 calunniosamente [it] การออกเสียง : calunniosamente โดย mikeluna
23/11/2012 riconoscendo [it] การออกเสียง : riconoscendo โดย distace
23/11/2012 riconosciute [it] การออกเสียง : riconosciute โดย mikeluna
23/11/2012 isoglossa [it] การออกเสียง : isoglossa โดย Wolfsblut
23/11/2012 Cittaducale [it] การออกเสียง : Cittaducale โดย Wolfsblut
23/11/2012 Aufidena [it] การออกเสียง : Aufidena โดย Giank12345678