ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
14/05/2016 gamine [en] gamine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/05/2016 bon ton [en] bon ton การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/05/2016 orthogenesis [en] orthogenesis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/05/2016 obviates [en] obviates การออกเสียง 1คะแนนโหวต
14/05/2016 prosector [en] prosector การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/05/2016 arrogates [en] arrogates การออกเสียง 1คะแนนโหวต
14/05/2016 hylotheism [en] hylotheism การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/05/2016 kiang [en] kiang การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/05/2016 defunctionalization [en] defunctionalization การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/05/2016 evening out [en] evening out การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/05/2016 religionists [en] religionists การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/05/2016 Say Yay! [en] Say Yay! การออกเสียง 1คะแนนโหวต
14/05/2016 Sound of silence [en] Sound of silence การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/05/2016 Falling stars [en] Falling stars การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/05/2016 black out [en] black out การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/05/2016 severance pay [en] severance pay การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/05/2016 foreclosure [en] foreclosure การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/05/2016 nothing doing [en] nothing doing การออกเสียง 1คะแนนโหวต
14/05/2016 where've [en] where've การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/05/2016 graduate [en] graduate การออกเสียง 1คะแนนโหวต
14/05/2016 endorse [en] endorse การออกเสียง 2คะแนนโหวต
14/05/2016 flunk [en] flunk การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/05/2016 blip [en] blip การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/05/2016 adelgids [en] adelgids การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/05/2016 cineol [en] cineol การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/05/2016 crinose [en] crinose การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/05/2016 lyncean [en] lyncean การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/05/2016 rabbanim [en] rabbanim การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/05/2016 weariness [en] weariness การออกเสียง 2คะแนนโหวต
14/05/2016 abuse [en] abuse การออกเสียง 0คะแนนโหวต