ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
14/05/2016 gamine [en] การออกเสียงคำว่า gamine คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/05/2016 bon ton [en] การออกเสียงคำว่า bon ton คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/05/2016 orthogenesis [en] การออกเสียงคำว่า orthogenesis คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/05/2016 obviates [en] การออกเสียงคำว่า obviates คะแนนโหวต 1 คะแนน
14/05/2016 prosector [en] การออกเสียงคำว่า prosector คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/05/2016 arrogates [en] การออกเสียงคำว่า arrogates คะแนนโหวต 1 คะแนน
14/05/2016 hylotheism [en] การออกเสียงคำว่า hylotheism คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/05/2016 kiang [en] การออกเสียงคำว่า kiang คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/05/2016 defunctionalization [en] การออกเสียงคำว่า defunctionalization คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/05/2016 evening out [en] การออกเสียงคำว่า evening out คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/05/2016 religionists [en] การออกเสียงคำว่า religionists คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/05/2016 Say Yay! [en] การออกเสียงคำว่า Say Yay! คะแนนโหวต 1 คะแนน
14/05/2016 Sound of silence [en] การออกเสียงคำว่า Sound of silence คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/05/2016 Falling stars [en] การออกเสียงคำว่า Falling stars คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/05/2016 black out [en] การออกเสียงคำว่า black out คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/05/2016 severance pay [en] การออกเสียงคำว่า severance pay คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/05/2016 foreclosure [en] การออกเสียงคำว่า foreclosure คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/05/2016 where've [en] การออกเสียงคำว่า where've คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/05/2016 graduate [en] การออกเสียงคำว่า graduate คะแนนโหวต 1 คะแนน
14/05/2016 endorse [en] การออกเสียงคำว่า endorse คะแนนโหวต 2 คะแนน
14/05/2016 flunk [en] การออกเสียงคำว่า flunk คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/05/2016 blip [en] การออกเสียงคำว่า blip คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/05/2016 adelgids [en] การออกเสียงคำว่า adelgids คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/05/2016 cineol [en] การออกเสียงคำว่า cineol คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/05/2016 crinose [en] การออกเสียงคำว่า crinose คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/05/2016 lyncean [en] การออกเสียงคำว่า lyncean คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/05/2016 rabbanim [en] การออกเสียงคำว่า rabbanim คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/05/2016 weariness [en] การออกเสียงคำว่า weariness คะแนนโหวต 3 คะแนน
14/05/2016 abuse [en] การออกเสียงคำว่า abuse คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/05/2016 measure up [en] การออกเสียงคำว่า measure up คะแนนโหวต 0 คะแนน