ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/09/2011 maman [fr] การออกเสียง : maman 0 โหวต
04/09/2011 levrette [fr] การออกเสียง : levrette 0 โหวต
04/09/2011 chut-euh ! [fr] การออกเสียง : chut-euh ! 0 โหวต
04/09/2011 Si je me lève [fr] การออกเสียง : Si je me lève 0 โหวต
04/09/2011 si besoin est [fr] การออกเสียง : si besoin est 0 โหวต
04/09/2011 si j'ose le dire [fr] การออกเสียง : si j'ose le dire 1 โหวต
04/09/2011 si [fr] การออกเสียง : si -2 โหวต
04/09/2011 chacun sa merde [fr] การออกเสียง : chacun sa merde 1 โหวต
04/09/2011 foutre la merde [fr] การออกเสียง : foutre la merde 0 โหวต
04/09/2011 merde [fr] การออกเสียง : merde 5 โหวต
04/09/2011 sauvages [fr] การออกเสียง : sauvages 0 โหวต
04/09/2011 sixtine [fr] การออกเสียง : sixtine 0 โหวต