ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ วลี ฟังเสียง
04/09/2011 Vas-y ! [fr] การออกเสียงคำว่า vas-y !