ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ วลี ฟังเสียง รายการโหวต
04/09/2011 Vas-y ! [fr] การออกเสียง : vas-y ! 0 โหวต