ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/09/2011 maman [fr] การออกเสียงคำว่า maman คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2011 levrette [fr] การออกเสียงคำว่า levrette คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2011 chut-euh ! [fr] การออกเสียงคำว่า chut-euh ! คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2011 Si je me lève [fr] การออกเสียงคำว่า Si je me lève คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2011 si besoin est [fr] การออกเสียงคำว่า si besoin est คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2011 si j'ose le dire [fr] การออกเสียงคำว่า si j'ose le dire คะแนนโหวต 1 คะแนน
04/09/2011 si [fr] การออกเสียงคำว่า si คะแนนโหวต -2 คะแนน
04/09/2011 chacun sa merde [fr] การออกเสียงคำว่า chacun sa merde คะแนนโหวต 1 คะแนน
04/09/2011 foutre la merde [fr] การออกเสียงคำว่า foutre la merde คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2011 merde [fr] การออกเสียงคำว่า merde คะแนนโหวต 4 คะแนน
04/09/2011 sauvages [fr] การออกเสียงคำว่า sauvages คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2011 sixtine [fr] การออกเสียงคำว่า sixtine คะแนนโหวต 0 คะแนน