ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
04/09/2011 maman [fr] maman การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2011 levrette [fr] levrette การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2011 chut-euh ! [fr] chut-euh ! การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2011 vas-y ! [fr] vas-y ! การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2011 Si je me lève [fr] Si je me lève การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2011 si besoin est [fr] si besoin est การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2011 si j'ose le dire [fr] si j'ose le dire การออกเสียง 1คะแนนโหวต
04/09/2011 si [fr] si การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2011 chacun sa merde [fr] chacun sa merde การออกเสียง 1คะแนนโหวต
04/09/2011 foutre la merde [fr] foutre la merde การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2011 merde [fr] merde การออกเสียง 4คะแนนโหวต
04/09/2011 sauvages [fr] sauvages การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2011 sixtine [fr] sixtine การออกเสียง 0คะแนนโหวต