ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
08/09/2010 Grandgousier [fr] การออกเสียงคำว่า Grandgousier คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2010 grangousier [fr] การออกเสียงคำว่า grangousier คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2010 herboriste [fr] การออกเสียงคำว่า herboriste คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2010 poète [fr] การออกเสียงคำว่า poète คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2010 gigantesques [fr] การออกเสียงคำว่า gigantesques คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2010 géographiques [fr] การออกเสียงคำว่า géographiques คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2010 métamorphoses [fr] การออกเสียงคำว่า métamorphoses คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2010 performances [fr] การออกเสียงคำว่า performances คะแนนโหวต 2 คะแนน
31/08/2010 popotin [fr] การออกเสียงคำว่า popotin คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/08/2010 pneumatiques [fr] การออกเสียงคำว่า pneumatiques คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2010 plastiques [fr] การออกเสียงคำว่า plastiques คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/03/2010 stoïcien [fr] การออกเสียงคำว่า stoïcien คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/03/2010 arsouille [fr] การออกเสียงคำว่า arsouille คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/03/2010 pitoyable [fr] การออกเสียงคำว่า pitoyable คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/03/2010 macchabée [fr] การออกเสียงคำว่า macchabée คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/03/2010 nymphette [fr] การออกเสียงคำว่า nymphette คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/03/2010 mamours [fr] การออกเสียงคำว่า mamours คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/03/2010 épluchure [fr] การออกเสียงคำว่า épluchure คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/03/2010 titiller [fr] การออกเสียงคำว่า titiller คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/03/2010 écrabouiller [fr] การออกเสียงคำว่า écrabouiller คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/03/2010 enchifrener [fr] การออกเสียงคำว่า enchifrener คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/03/2010 esbaudir [fr] การออกเสียงคำว่า esbaudir คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/03/2010 calvitie [fr] การออกเสียงคำว่า calvitie คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/03/2010 fenaison [fr] การออกเสียงคำว่า fenaison คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/03/2010 pifomètre [fr] การออกเสียงคำว่า pifomètre คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/03/2010 bouillasse [fr] การออกเสียงคำว่า bouillasse คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/03/2010 roucoulade [fr] การออกเสียงคำว่า roucoulade คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/03/2010 pébroque [fr] การออกเสียงคำว่า pébroque คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/03/2010 dépiauter [fr] การออกเสียงคำว่า dépiauter คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/03/2010 ensorceler [fr] การออกเสียงคำว่า ensorceler คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด