ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/01/2013 pecan [en] การออกเสียงคำว่า pecan คะแนนโหวต -1 คะแนน
10/01/2013 pecan pie [en] การออกเสียงคำว่า pecan pie คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2013 penalty [en] การออกเสียงคำว่า penalty คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2013 anti [en] การออกเสียงคำว่า anti คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2013 Ivan [en] การออกเสียงคำว่า Ivan คะแนนโหวต -1 คะแนน
10/01/2013 death penalty [en] การออกเสียงคำว่า death penalty คะแนนโหวต 0 คะแนน