ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
10/01/2013 pecan [en] pecan การออกเสียง -1คะแนนโหวต
10/01/2013 pecan pie [en] pecan pie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/01/2013 penalty [en] penalty การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/01/2013 anti [en] anti การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/01/2013 Ivan [en] Ivan การออกเสียง -1คะแนนโหวต
10/01/2013 death penalty [en] death penalty การออกเสียง 0คะแนนโหวต