ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/05/2013 BBC Radiophonic Workshop [en] การออกเสียงคำว่า BBC Radiophonic Workshop คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/05/2013 caramelly [en] การออกเสียงคำว่า caramelly คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/05/2013 agile [en] การออกเสียงคำว่า agile คะแนนโหวต 3 คะแนน
05/05/2013 hostile [en] การออกเสียงคำว่า hostile คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/05/2013 infantile [en] การออกเสียงคำว่า infantile คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2013 San Francisco [en] การออกเสียงคำว่า San Francisco คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2013 NBC [en] การออกเสียงคำว่า NBC คะแนนโหวต -2 คะแนน
15/02/2013 carbon cycle [en] การออกเสียงคำว่า carbon cycle คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2013 route [en] การออกเสียงคำว่า route คะแนนโหวต -1 คะแนน
11/01/2013 Streptocarpus [en] การออกเสียงคำว่า Streptocarpus คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2013 Avril [en] การออกเสียงคำว่า Avril คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2013 Hampshire [en] การออกเสียงคำว่า Hampshire คะแนนโหวต -1 คะแนน
10/01/2013 rabid [en] การออกเสียงคำว่า rabid คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2013 Mario [en] การออกเสียงคำว่า Mario คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2013 Sonic the Hedgehog [en] การออกเสียงคำว่า Sonic the Hedgehog คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2013 muthoot [en] การออกเสียงคำว่า muthoot คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2013 buttball [en] การออกเสียงคำว่า buttball คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2013 Kenen Flaglar [en] การออกเสียงคำว่า Kenen Flaglar คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2013 Terry Callier [en] การออกเสียงคำว่า Terry Callier คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2013 Belmopan [en] การออกเสียงคำว่า Belmopan คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2013 Marcel Broodthaers [en] การออกเสียงคำว่า Marcel Broodthaers คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2013 Wikipedia [en] การออกเสียงคำว่า Wikipedia คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2013 antidisestablishmentarianism [en] การออกเสียงคำว่า antidisestablishmentarianism คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2013 Nutter Butter [en] การออกเสียงคำว่า Nutter Butter คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2013 novelty [en] การออกเสียงคำว่า novelty คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2013 Los Angeles [en] การออกเสียงคำว่า Los Angeles คะแนนโหวต -2 คะแนน
10/01/2013 geotectonics [en] การออกเสียงคำว่า geotectonics คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2013 antisemitism [en] การออกเสียงคำว่า antisemitism คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2013 caramelize [en] การออกเสียงคำว่า caramelize คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2013 caramel [en] การออกเสียงคำว่า caramel คะแนนโหวต 0 คะแนน