ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
30/05/2013 BBC Radiophonic Workshop [en] BBC Radiophonic Workshop การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2013 caramelly [en] caramelly การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/05/2013 agile [en] agile การออกเสียง 3คะแนนโหวต
05/05/2013 hostile [en] hostile การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/05/2013 infantile [en] infantile การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2013 San Francisco [en] San Francisco การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2013 NBC [en] NBC การออกเสียง -2คะแนนโหวต
15/02/2013 carbon cycle [en] carbon cycle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/02/2013 route [en] route การออกเสียง -1คะแนนโหวต
11/01/2013 Streptocarpus [en] Streptocarpus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2013 Avril [en] Avril การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2013 Hampshire [en] Hampshire การออกเสียง -1คะแนนโหวต
10/01/2013 rabid [en] rabid การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/01/2013 Mario [en] Mario การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/01/2013 Sonic the Hedgehog [en] Sonic the Hedgehog การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/01/2013 muthoot [en] muthoot การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/01/2013 buttball [en] buttball การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/01/2013 Kenen Flaglar [en] Kenen Flaglar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/01/2013 Terry Callier [en] Terry Callier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/01/2013 Belmopan [en] Belmopan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/01/2013 Marcel Broodthaers [en] Marcel Broodthaers การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/01/2013 Wikipedia [en] Wikipedia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/01/2013 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/01/2013 Nutter Butter [en] Nutter Butter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/01/2013 novelty [en] novelty การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/01/2013 Los Angeles [en] Los Angeles การออกเสียง -2คะแนนโหวต
10/01/2013 geotectonics [en] geotectonics การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/01/2013 antisemitism [en] antisemitism การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/01/2013 caramelize [en] caramelize การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/01/2013 caramel [en] caramel การออกเสียง 0คะแนนโหวต