ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
16/01/2010 Agrippa [en] Agrippa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2010 Mark Antony [en] Mark Antony การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2010 Nereid [en] Nereid การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/01/2010 Apoxyomenos [en] Apoxyomenos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2010 Domitian [en] Domitian การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2010 Vespasian [en] Vespasian การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2010 Stepney [en] Stepney การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2010 St. James's Street [en] St. James's Street การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2010 Jermyn Street [en] Jermyn Street การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2010 Gieves & Hawkes [en] Gieves & Hawkes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2010 Henry Poole & Co. [en] Henry Poole & Co. การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2010 Norton & Sons [en] Norton & Sons การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2010 Kilgour [en] Kilgour การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2010 Anderson & Sheppard [en] Anderson & Sheppard การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2010 tally-ho [en] tally-ho การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2010 tailored [en] tailored การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2010 Savile Row [en] Savile Row การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2010 bevelled [en] bevelled การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2010 lapel [en] lapel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2010 gauche [en] gauche การออกเสียง -1คะแนนโหวต
15/01/2010 hyperinsulinemia [en] hyperinsulinemia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2010 Durkheim [en] Durkheim การออกเสียง -1คะแนนโหวต
15/01/2010 Thomas Babington Macaulay [en] Thomas Babington Macaulay การออกเสียง 0คะแนนโหวต