ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
16/01/2010 Agrippa [en] การออกเสียงคำว่า Agrippa คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2010 Mark Antony [en] การออกเสียงคำว่า Mark Antony คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2010 Nereid [en] การออกเสียงคำว่า Nereid คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/01/2010 Apoxyomenos [en] การออกเสียงคำว่า Apoxyomenos คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2010 Domitian [en] การออกเสียงคำว่า Domitian คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2010 Vespasian [en] การออกเสียงคำว่า Vespasian คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/01/2010 Stepney [en] การออกเสียงคำว่า Stepney คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/01/2010 St. James's Street [en] การออกเสียงคำว่า St. James's Street คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/01/2010 Jermyn Street [en] การออกเสียงคำว่า Jermyn Street คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/01/2010 Gieves & Hawkes [en] การออกเสียงคำว่า Gieves & Hawkes คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/01/2010 Henry Poole & Co. [en] การออกเสียงคำว่า Henry Poole & Co. คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/01/2010 Norton & Sons [en] การออกเสียงคำว่า Norton & Sons คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/01/2010 Kilgour [en] การออกเสียงคำว่า Kilgour คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/01/2010 Anderson & Sheppard [en] การออกเสียงคำว่า Anderson & Sheppard คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/01/2010 tally-ho [en] การออกเสียงคำว่า tally-ho คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/01/2010 tailored [en] การออกเสียงคำว่า tailored คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/01/2010 Savile Row [en] การออกเสียงคำว่า Savile Row คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/01/2010 bevelled [en] การออกเสียงคำว่า bevelled คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/01/2010 lapel [en] การออกเสียงคำว่า lapel คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/01/2010 gauche [en] การออกเสียงคำว่า gauche คะแนนโหวต -1 คะแนน
15/01/2010 hyperinsulinemia [en] การออกเสียงคำว่า hyperinsulinemia คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/01/2010 Durkheim [en] การออกเสียงคำว่า Durkheim คะแนนโหวต -1 คะแนน
15/01/2010 Thomas Babington Macaulay [en] การออกเสียงคำว่า Thomas Babington Macaulay คะแนนโหวต 0 คะแนน