ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
09/07/2013 mealltar le [ga] การออกเสียง : mealltar le โดย BridEilis
09/07/2013 meall leat [ga] การออกเสียง : meall leat โดย BridEilis
09/07/2013 mallmhuir [ga] การออกเสียง : mallmhuir โดย BridEilis
09/07/2013 m'anam! [ga] การออกเสียง : m'anam! โดย BridEilis
09/07/2013 log ann [ga] การออกเสียง : log ann โดย BridEilis
09/07/2013 leachtlann [ga] การออกเสียง : leachtlann โดย BridEilis
09/07/2013 le greann [ga] การออกเสียง : le greann โดย BridEilis
09/07/2013 le barr áidh [ga] การออกเสียง : le barr áidh โดย BridEilis
09/07/2013 Inse Ghall [ga] การออกเสียง : Inse Ghall โดย BridEilis
09/07/2013 in ard a chinn [ga] การออกเสียง : in ard a chinn โดย BridEilis
09/07/2013 iarratasóir [ga] การออกเสียง : iarratasóir โดย BridEilis
09/07/2013 ianlann [ga] การออกเสียง : ianlann โดย BridEilis
09/07/2013 iall bróige [ga] การออกเสียง : iall bróige โดย BridEilis
09/07/2013 i bhfarraige [ga] การออกเสียง : i bhfarraige โดย BridEilis
09/07/2013 hata ard [ga] การออกเสียง : hata ard โดย BridEilis
09/07/2013 halla baile [ga] การออกเสียง : halla baile โดย BridEilis
09/07/2013 grúdlann [ga] การออกเสียง : grúdlann โดย BridEilis
09/07/2013 gruama [ga] การออกเสียง : gruama โดย BridEilis
09/07/2013 grean [ga] การออกเสียง : grean โดย BridEilis
09/07/2013 greamú do [ga] การออกเสียง : greamú do โดย BridEilis
09/07/2013 go mall [ga] การออกเสียง : go mall โดย BridEilis
09/07/2013 go dall [ga] การออกเสียง : go dall โดย BridEilis
09/07/2013 gearrthán [ga] การออกเสียง : gearrthán โดย BridEilis
09/07/2013 gearrchuid [ga] การออกเสียง : gearrchuid โดย BridEilis
09/07/2013 gearrbhrístí [ga] การออกเสียง : gearrbhrístí โดย BridEilis
09/07/2013 gearradh ar [ga] การออกเสียง : gearradh ar โดย BridEilis
09/07/2013 gearr-léas [ga] การออกเสียง : gearr-léas โดย BridEilis
09/07/2013 gan í [ga] การออกเสียง : gan í โดย BridEilis
09/07/2013 gan é [ga] การออกเสียง : gan é โดย BridEilis
09/07/2013 gan chiall [ga] การออกเสียง : gan chiall โดย BridEilis