ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
09/07/2013 daite [ga] การออกเสียง : daite โดย BridEilis
09/07/2013 áraslann [ga] การออกเสียง : áraslann โดย BridEilis
09/07/2013 tranglam [ga] การออกเสียง : tranglam โดย BridEilis
09/07/2013 timpeallán [ga] การออกเสียง : timpeallán โดย BridEilis
09/07/2013 thall ansin [ga] การออกเสียง : thall ansin โดย BridEilis
09/07/2013 teanga ardleibhéil [ga] การออกเสียง : teanga ardleibhéil โดย BridEilis
09/07/2013 Teach an Ard-Mhéara [ga] การออกเสียง : Teach an Ard-Mhéara โดย BridEilis
09/07/2013 tarraing as [ga] การออกเสียง : tarraing as โดย BridEilis
09/07/2013 tar anall [ga] การออกเสียง : tar anall โดย BridEilis
09/07/2013 talcam [ga] การออกเสียง : talcam โดย BridEilis
09/07/2013 sócamais [ga] การออกเสียง : sócamais โดย BridEilis
09/07/2013 strambán [ga] การออกเสียง : strambán โดย BridEilis
09/07/2013 steall amach [ga] การออกเสียง : steall amach โดย BridEilis
09/07/2013 stallaí [ga] การออกเสียง : stallaí โดย BridEilis
09/07/2013 soineann [ga] การออกเสียง : soineann โดย BridEilis
09/07/2013 seamlas [ga] การออกเสียง : seamlas โดย BridEilis
09/07/2013 scaglann [ga] การออกเสียง : scaglann โดย BridEilis
09/07/2013 Sann [ga] การออกเสียง : Sann โดย BridEilis
09/07/2013 san earrach [ga] การออกเสียง : san earrach โดย BridEilis
09/07/2013 san airdeall [ga] การออกเสียง : san airdeall โดย BridEilis
09/07/2013 sainiarratas [ga] การออกเสียง : sainiarratas โดย BridEilis
09/07/2013 rótharraingt [ga] การออกเสียง : rótharraingt โดย BridEilis
09/07/2013 rannán dlí [ga] การออกเสียง : rannán dlí โดย BridEilis
09/07/2013 plandlann [ga] การออกเสียง : plandlann โดย BridEilis
09/07/2013 os ard [ga] การออกเสียง : os ard โดย BridEilis
09/07/2013 ollardú [ga] การออกเสียง : ollardú โดย BridEilis
09/07/2013 obrádlann [ga] การออกเสียง : obrádlann โดย BridEilis
09/07/2013 núiseanna [ga] การออกเสียง : núiseanna โดย BridEilis
09/07/2013 Na Gardaí [ga] การออกเสียง : Na Gardaí โดย BridEilis
09/07/2013 meigeall [ga] การออกเสียง : meigeall โดย BridEilis