ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
09/07/2013 gaofar [ga] การออกเสียง : gaofar โดย BridEilis
09/07/2013 faoin tuath [ga] การออกเสียง : faoin tuath โดย BridEilis
09/07/2013 faoin gcéad [ga] การออกเสียง : faoin gcéad โดย BridEilis
09/07/2013 faoi éide [ga] การออกเสียง : faoi éide โดย BridEilis
09/07/2013 faoi smacht [ga] การออกเสียง : faoi smacht โดย BridEilis
09/07/2013 faoi sin [ga] การออกเสียง : faoi sin โดย BridEilis
09/07/2013 faoi shiúl [ga] การออกเสียง : faoi shiúl โดย BridEilis
09/07/2013 faoi seo [ga] การออกเสียง : faoi seo โดย BridEilis
09/07/2013 faoi rún [ga] การออกเสียง : faoi rún โดย BridEilis
09/07/2013 faoi mar [ga] การออกเสียง : faoi mar โดย BridEilis
09/07/2013 faoi ghruaim [ga] การออกเสียง : faoi ghruaim โดย BridEilis
09/07/2013 faoi ghlas [ga] การออกเสียง : faoi ghlas โดย BridEilis
09/07/2013 faoi bhannaí [ga] การออกเสียง : faoi bhannaí โดย BridEilis
09/07/2013 faoi bhanna [ga] การออกเสียง : faoi bhanna โดย BridEilis
09/07/2013 faoi adhall [ga] การออกเสียง : faoi adhall โดย BridEilis
09/07/2013 dul faoi arm [ga] การออกเสียง : dul faoi arm โดย BridEilis
09/07/2013 craol [ga] การออกเสียง : craol โดย BridEilis
09/07/2013 cairde gaoil [ga] การออกเสียง : cairde gaoil โดย BridEilis
09/07/2013 béal faoi [ga] การออกเสียง : béal faoi โดย BridEilis
09/07/2013 baoite beo [ga] การออกเสียง : baoite beo โดย BridEilis
09/07/2013 ar saoire [ga] การออกเสียง : ar saoire โดย BridEilis
09/07/2013 aontú [ga] การออกเสียง : aontú โดย BridEilis
09/07/2013 aontú le [ga] การออกเสียง : aontú le โดย BridEilis
09/07/2013 aoi [ga] การออกเสียง : aoi โดย BridEilis
09/07/2013 an maos [ga] การออกเสียง : an maos โดย BridEilis
09/07/2013 An Laoi [ga] การออกเสียง : An Laoi โดย BridEilis
09/07/2013 taisc [ga] การออกเสียง : taisc โดย BridEilis
09/07/2013 scair [ga] การออกเสียง : scair โดย BridEilis
09/07/2013 hairt [ga] การออกเสียง : hairt โดย BridEilis
09/07/2013 daite [ga] การออกเสียง : daite โดย BridEilis