ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
09/07/2013 Na Saighneáin [ga] การออกเสียง : Na Saighneáin โดย BridEilis
09/07/2013 múchtóir dóiteáin [ga] การออกเสียง : múchtóir dóiteáin โดย BridEilis
09/07/2013 meá [ga] การออกเสียง : meá โดย BridEilis
09/07/2013 meáin táirgthe [ga] การออกเสียง : meáin táirgthe โดย BridEilis
09/07/2013 leáigh [ga] การออกเสียง : leáigh โดย BridEilis
09/07/2013 le feiceáil [ga] การออกเสียง : le feiceáil โดย BridEilis
09/07/2013 inneall dóiteáin [ga] การออกเสียง : inneall dóiteáin โดย BridEilis
09/07/2013 fáisc [ga] การออกเสียง : fáisc โดย BridEilis
09/07/2013 fear dóiteáin [ga] การออกเสียง : fear dóiteáin โดย BridEilis
09/07/2013 faoi choinneáil [ga] การออกเสียง : faoi choinneáil โดย BridEilis
09/07/2013 déileáil [ga] การออกเสียง : déileáil โดย BridEilis
09/07/2013 déileáil le [ga] การออกเสียง : déileáil le โดย BridEilis
09/07/2013 cóimeáil [ga] การออกเสียง : cóimeáil โดย BridEilis
09/07/2013 briogáid dóiteáin [ga] การออกเสียง : briogáid dóiteáin โดย BridEilis
09/07/2013 bheith meáite ar [ga] การออกเสียง : bheith meáite ar โดย BridEilis
09/07/2013 ar taispeáint [ga] การออกเสียง : ar taispeáint โดย BridEilis
09/07/2013 Amadán Aibreáin [ga] การออกเสียง : Amadán Aibreáin โดย BridEilis
09/07/2013 aláram dóiteáin [ga] การออกเสียง : aláram dóiteáin โดย BridEilis
09/07/2013 Áirc Naoi [ga] การออกเสียง : Áirc Naoi โดย BridEilis
09/07/2013 traoch [ga] การออกเสียง : traoch โดย BridEilis
09/07/2013 taosc [ga] การออกเสียง : taosc โดย BridEilis
09/07/2013 staon ó [ga] การออกเสียง : staon ó โดย BridEilis
09/07/2013 scaoil sé [ga] การออกเสียง : scaoil sé โดย BridEilis
09/07/2013 scaob [ga] การออกเสียง : scaob โดย BridEilis
09/07/2013 saothrú [ga] การออกเสียง : saothrú โดย BridEilis
09/07/2013 saothar [ga] การออกเสียง : saothar โดย BridEilis
09/07/2013 saorálaí [ga] การออกเสียง : saorálaí โดย BridEilis
09/07/2013 saor ó [ga] การออกเสียง : saor ó โดย BridEilis
09/07/2013 saor ar [ga] การออกเสียง : saor ar โดย BridEilis
09/07/2013 saoiste [ga] การออกเสียง : saoiste โดย BridEilis