ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
09/07/2013 gaoth chinn [ga] การออกเสียง : gaoth chinn โดย BridEilis
09/07/2013 fiontar gnó [ga] การออกเสียง : fiontar gnó โดย BridEilis
09/07/2013 finné fir [ga] การออกเสียง : finné fir โดย BridEilis
09/07/2013 filleadh ar [ga] การออกเสียง : filleadh ar โดย BridEilis
09/07/2013 eilimint [ga] การออกเสียง : eilimint โดย BridEilis
09/07/2013 d'imigh sé [ga] การออกเสียง : d'imigh sé โดย BridEilis
09/07/2013 crios iompair [ga] การออกเสียง : crios iompair โดย BridEilis
09/07/2013 cionroinn [ga] การออกเสียง : cionroinn โดย BridEilis
09/07/2013 cion ar [ga] การออกเสียง : cion ar โดย BridEilis
09/07/2013 cinntiú [ga] การออกเสียง : cinntiú โดย BridEilis
09/07/2013 cinntithe [ga] การออกเสียง : cinntithe โดย BridEilis
09/07/2013 cinntigh [ga] การออกเสียง : cinntigh โดย BridEilis
09/07/2013 ar fionraí [ga] การออกเสียง : ar fionraí โดย BridEilis
09/07/2013 an t-iomlán [ga] การออกเสียง : an t-iomlán โดย BridEilis
09/07/2013 ar na bairillí [ga] การออกเสียง : ar na bairillí โดย BridEilis
09/07/2013 am dinnéir [ga] การออกเสียง : am dinnéir โดย BridEilis
09/07/2013 tionscal tinteáin [ga] การออกเสียง : tionscal tinteáin โดย BridEilis
09/07/2013 sáinn! [ga] การออกเสียง : sáinn! โดย BridEilis
09/07/2013 stáisiún dóiteáin [ga] การออกเสียง : stáisiún dóiteáin โดย BridEilis
09/07/2013 seirbheáil [ga] การออกเสียง : seirbheáil โดย BridEilis
09/07/2013 saighneáil [ga] การออกเสียง : saighneáil โดย BridEilis
09/07/2013 rud a líneáil [ga] การออกเสียง : rud a líneáil โดย BridEilis
09/07/2013 páirtí [ga] การออกเสียง : páirtí โดย BridEilis
09/07/2013 próiseáil [ga] การออกเสียง : próiseáil โดย BridEilis
09/07/2013 Na Saighneáin [ga] การออกเสียง : Na Saighneáin โดย BridEilis
09/07/2013 múchtóir dóiteáin [ga] การออกเสียง : múchtóir dóiteáin โดย BridEilis
09/07/2013 meá [ga] การออกเสียง : meá โดย BridEilis
09/07/2013 meáin táirgthe [ga] การออกเสียง : meáin táirgthe โดย BridEilis
09/07/2013 leáigh [ga] การออกเสียง : leáigh โดย BridEilis
09/07/2013 le feiceáil [ga] การออกเสียง : le feiceáil โดย BridEilis