ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
09/07/2013 imscrúdú [ga] การออกเสียง : imscrúdú โดย BridEilis
09/07/2013 imbhualadh [ga] การออกเสียง : imbhualadh โดย BridEilis
09/07/2013 idirdhealú pá [ga] การออกเสียง : idirdhealú pá โดย BridEilis
09/07/2013 géaruillinn [ga] การออกเสียง : géaruillinn โดย BridEilis
09/07/2013 go cinnte [ga] การออกเสียง : go cinnte โดย BridEilis
09/07/2013 glinne [ga] การออกเสียง : glinne โดย BridEilis
09/07/2013 glaca pinn [ga] การออกเสียง : glaca pinn โดย BridEilis
09/07/2013 giorraigh [ga] การออกเสียง : giorraigh โดย BridEilis
09/07/2013 gaoth chinn [ga] การออกเสียง : gaoth chinn โดย BridEilis
09/07/2013 fiontar gnó [ga] การออกเสียง : fiontar gnó โดย BridEilis
09/07/2013 finné fir [ga] การออกเสียง : finné fir โดย BridEilis
09/07/2013 filleadh ar [ga] การออกเสียง : filleadh ar โดย BridEilis
09/07/2013 eilimint [ga] การออกเสียง : eilimint โดย BridEilis
09/07/2013 d'imigh sé [ga] การออกเสียง : d'imigh sé โดย BridEilis
09/07/2013 crios iompair [ga] การออกเสียง : crios iompair โดย BridEilis
09/07/2013 cionroinn [ga] การออกเสียง : cionroinn โดย BridEilis
09/07/2013 cion ar [ga] การออกเสียง : cion ar โดย BridEilis
09/07/2013 cinntiú [ga] การออกเสียง : cinntiú โดย BridEilis
09/07/2013 cinntithe [ga] การออกเสียง : cinntithe โดย BridEilis
09/07/2013 cinntigh [ga] การออกเสียง : cinntigh โดย BridEilis
09/07/2013 ar fionraí [ga] การออกเสียง : ar fionraí โดย BridEilis
09/07/2013 an t-iomlán [ga] การออกเสียง : an t-iomlán โดย BridEilis
09/07/2013 ar na bairillí [ga] การออกเสียง : ar na bairillí โดย BridEilis
09/07/2013 am dinnéir [ga] การออกเสียง : am dinnéir โดย BridEilis
09/07/2013 tionscal tinteáin [ga] การออกเสียง : tionscal tinteáin โดย BridEilis
09/07/2013 sáinn! [ga] การออกเสียง : sáinn! โดย BridEilis
09/07/2013 stáisiún dóiteáin [ga] การออกเสียง : stáisiún dóiteáin โดย BridEilis
09/07/2013 seirbheáil [ga] การออกเสียง : seirbheáil โดย BridEilis
09/07/2013 saighneáil [ga] การออกเสียง : saighneáil โดย BridEilis
09/07/2013 rud a líneáil [ga] การออกเสียง : rud a líneáil โดย BridEilis